ח"כ () טוענת שיש לנתק השכונות הערביות ממזרח מהעיר. קלמן ליבסקינד: "לפי ההיגיון שלה צריך לוותר גם על יפו"

הפטריוטים

הפטריוטים:עוד באותו נושא