ח"כ ענת ברקו (הליכוד) טוענת שיש לנתק השכונות הערביות ממזרח ירושלים מהעיר. קלמן ליבסקינד: "לפי ההיגיון שלה צריך לוותר גם על יפו"

הפטריוטים

הפטריוטים