הפטריוטים מתווכחים האם הרוב הדומם באוכלוסיה הערבית בישראל עושה מספיק כדי להוקיע את הקיצוניים מתוכו

מתוך הפטריוטים, ימים א'-ה' בשעה 22:00הפטריוטים

הפטריוטים