בעקבות רצף ידיעות שהופיעו בכלי התקשורת בנושא הצטיידות צה"ל בצוללות ובספינות שטח, ראש הממשלה משיב למבקריו.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu seen aboard the INS Tanin submarine, the newest addition to the Israeli Navy, as the submarine, Israel's 4th, docked at the Haifa Port. September 23, 2014. Photo by Kobi Gideon/ GPO/ FLASH90 *** Local Caption *** ??? ?????? ?????? ?????? ??? ???? ?????? ??"? ???? ? ??? ???? ?????
"עסקה חיונית". נתניהו על הצוללת. צילום: פלאש 90

בקשר לרכש הספינות טוען נתניהו כי רכש הספינות נעשה בתהליך מקצועי וסדור, ללא שום השפעה חיצונית. הוא התבצע במסגרת ההיערכות להגנה על שדות ומתקני הגז החליטה הממשלה על רכישת 4 ספינות שטח. ההחלטה התקבלה בעקבות המלצת מערכת הביטחון, המל"ל ומשרד החוץ.

לדבריו, "בתהליך הבדיקה נבחנו מספר אפשרויות לרכש הספינות לאור הצרכים המבצעיים שהעלו צה"ל ומערכת הביטחון. בסופה של הבחינה המקצועית הוחלט, על בסיס שיקולים מדיניים, מבצעיים, טכנולוגיים ותקציביים, לממש את הרכש בהסכם בין ממשלות ישראל וגרמניה".

עוד נטען כי "ההחלטה נתמכה על-ידי שרי החוץ דאז (ליברמן) והאוצר וגורמי המקצוע במשרדיהם, וכן על-ידי שר הביטחון דאז משה יעלון ובהתאם לעמדת צה"ל. במסגרת העסקה הוענק לישראל – מתוקף היחסים המיוחדים בין המדינות – מענק משמעותי מטעם ממשלת גרמניה להפחתת עלות הפרויקט ביחס לכל אופציות הרכישה האחרות".

באשר לרכש הצוללות מגרמניה, טוען רה"מ, "גם הוא נעשה בתהליך מקצועי סדור, ללא שום השפעה חיצונית, ובהמלצת כל גורמי המקצוע במשרד הביטחון, צה"ל, והמל"ל, כפי שעולה ממסמכים ומדיונים רבים. במסגרת תהליכי בניין הכוח של צה"ל ותכנון רב-שנתי לריענון וחידוש סד"כ הצוללות, הוחלט על רכש של 3 צוללות. בשל שיתוף הפעולה בין ישראל לגרמניה בתחום הצוללות, הנמשך משנות ה-90' לשביעות רצונם המלאה של צה"ל ומערכת הביטחון, הוחלט להמשיך את הרכש מגרמניה".

כאן מדגיש ראש הממשלה כי בשום שלב "לא העלו הגורמים המקצועיים אפשרות לרכש צוללות מגורם אחר, וזאת משיקולים מקצועיים, מבצעיים ומדיניים – ובראשם היחסים הקרובים בין ישראל לגרמניה. גם שיקולים כלכליים לאומיים תמכו בהחלטה, שכן ישראל זכתה למענק גבוה מטעם ממשלת גרמניה בשווי של מאות מיליוני אירו".

לדבריו, הוא "העלה את הבקשה לרכש הצוללות והמענק מגרמניה בפני הקנצלרית, ולאחר מכן נוהלה עבודת מטה בין-משרדית של כל הגורמים המקצועיים הרלבנטיים שהביאה לסיכומים".

 אלירן קרסנטי

אלירן קרסנטי