No Tag To Print

המשפחות הדרוזיות בכותל.
"ברית הדמים שנכרתה בין העדה הדרוזית לבין מדינת ישראל תהפוך מהיום לברית חיים"

מוסלמים תקפו משפחות דרוזיות שכולות שביקרו בירושלים

פרסום ראשון: בני המשפחות של לוחמי מג"ב הדרוזים שביקרו סמוך לזירות בו נרצחו יקיריהם התקבלו בקריאות "בוגדים" ו-"מוות לדרוזים" מצד מתפללים מוסלמים

It is not Android