במפלגת חד"ש הביעו תמיכה ברוצח ההמונים אסד. הפטריוטים זועמים. איתן זליגר: "מה הם דואגים לאיזה מיעוט במדינה אחרת? מה זה עניינם, ולמה דב חנין עדיין שם?". איתמר פליישמן: "הם קומוניסטים, ומשם מגיעה התמיכה ברוצחים". ריקלין: "שאיימן עודה נבחר בשמאל חשבו שהגיע המשיח. עכשיו הוא תומך ברוצח המונים".
הפטריוטים

הפטריוטים