אט לאט מבינים רבני הציונות הדתית כי הוליכו אותם שולל. הם מתחילים להבין כי הסכימו לקבל המלצות בנושא חוק הגיור וזאת מבלי שקראו את הדברים לעומקם ומבלי שהבינו מי עומד מאחורי המהלך – חבורת רפורמים המנסה לפגוע בכל הקשור בדת היהודית.

הרב שלמה עמאר. צילום: פלאש 90

 

אחרי שהרב יעקב אריאל הודיע כי הוא מושך ידו מחתימתו, לאחר שהוטעה בעניין המסקנות, החלו רבנים שונים לבקש הבהרות באשר למסקנות וכדי להבין מי עומד מאחורי הניסיון לבצע מחטף ולגרום לגיור שיביא בוודאות להתבוללות מסוכנת.

הרב שלמה משה עמאר, רב העיר ירושלים, פנה במכתב דחוף לרבנים חיים דרוקמן ויעקב אריאל והזהיר אותם מפני תמיכה במהלך.

כתב לשני הרבנים: ״נדהמתי לראות אותו דו״ח והמלצות התשע״ח שיצא ע״י הוועדה לבחינה וגיבוש המלצות בישראל. אם באתי לסכם תוכן המלצות האלו דרך קצרה, הרי שהם ממליצים לנתק את הגיור מן הרבנות ומן ההלכה, ולהקים מערך שיגייר גיור חברתי ממלכתי עפ״י רוחם של שוללי ההלכה ושכחו או התעלמו מהידיעה הברורה שגיור, הוא מונח הלכתי תורני טהור המבוסס בתלמוד וברמב״ם ושולחן ערוך, והוכחתי שהרמב״ם ז״ל קורא לקבלת מצות בשם ״גיור״ וכמבואר בחידושי רבנו דוד ערמה ז״ל (ממפרשי הרמב״ם הראשונים).והנה אמרו לי שבראש הוועדה עומד ידידי המכובד בנש״ק מר משה ניסים הי״ו, ואני בטוח שלא אצבעות ידיו כתבו דו״ח זה, ואם הצטרף, אם חתם, בוודאי שהוטעה ובטעויות גדולות מאוד. ובוודאי שלא עולה בדעתי אפילו במחשבה שמעלת כב׳ תורתכם שליט״א מסכימים למסקנות אלו, שהן הכל כך לא נכונות שבדו״ח הזה, ומתוך שאני מכירכם היטב היטב רבות בשנים, בטוחני שיש כאן טעות, או הטעיה רבתי, ואין לי ספק בזה.

"הטעו אותי". הרב יעקב אריאל. צילום: אורן נחשון, פלאש 90

 

והאמינו לי שגדל צערי על עת אזכרה הדו״ח זה מאמש שראיתי לראשונה, אנא אנו הולכים… ולא רק עקירת הגיור מן הרבנות יש כאן, אלא חוששני מאוד שזה יסוד לניתוק הרבנות מהמדינה ח״ו. ולא אכנס בזה לפרטי הדו״ח כי זה מיותר.

על כן אבקשה נא מכבוד מעלתכם לכתוב בדחיפות ובבהירות שאכן חתימתכם היא מקח טעות והרי היא בטלה מעיקרא, ושמכם וכיסאכם ומעלתכם ירום ונישא וגבה מאוד, בבריאות ואורך ימים ושנים, טובים ומתוקנים, ברוב נחת לעד אמן״.

ליעם גולן

ליעם גולן


רוצים להישאר מעודכנים? הצטרפו לקבוצת וואטסאפ או טלגרם שלנו.