בית המשפט העליון קיבל את ערעור המדינה, והחמיר את עונשם של בהאא אלדין מסארוה ואחמד בן נביל אחמד, שהורשעו בעבירות של קשירת קשר לביצוע פשע, תמיכה בארגון טרוריסטי ובמגע עם סוכן חוץ.

ארגון הטרור דאעש. ארכיון
ארגון הטרור דאעש. ארכיון

כזכור, בהאא אלדין הורשע בעבירות של מגע עם סוכן חוץ ותמיכה בארגון טרוריסטי, אולם זוכה אותו מהעבירה שעניינה קשר לסייע לאויב במלחמה. בית המשפט המחוזי השית על אלדין 46 חודשי מאסר בפועל, 12 חודשי מאסר על תנאי וקנס בסך 8,000 שקל או 50 ימי מאסר תמורתו.

אחמד בן נביל אחמד הורשע בעבירה של קשירת קשר לביצוע פשע וזוכה מעבירה של קשירת קשר לסייע לאויב במלחמה. בית המשפט המחוזי השית על אחמד 22 חודשי מאסר בפועל, 6 חודשי מאסר על תנאי וקנס בסך 5,000 שקל או 30 ימי מאסר תמורתו.

בית המשפט העליון קיבל את ערעור המדינה, וציין, בין היתר, כי "אין צורך להכביר מילים אודות חומרת מעשיהם של המשיבים, אשר שמו להם כמטרה לבצע פיגוע בשם ארגון הטרור האכזרי דאע"ש, פיגוע אשר פוטנציאל הנזק הטמון בו עצום. כמו כן, מקובלת עלינו טענת המדינה כי העונשים שהושתו על המשיבים אינם הולמים את חומרת מעשיהם ואינם מתיישבים גם עם מדיניות הענישה הנוהגת".

אשר על כן, בית המשפט העליון החליט לקבל את ערעור המדינה, ולהעמיד את עונש מאסרו של אלדין על 58 חודשים, ואת עונש מאסרו של אחמד על 30 חודשים. יתר רכיבי גזר הדין יישארו על כנם.

לירן לוי

לירן לוי

כתב לענייני משטרה ומשפט, ערוץ 20
לירן לוי