מבקר המדינה השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא, פרסם היום (ד') דוח ביקורת מיוחד בנושאסיוע המדינה לניצולי שואה. הדוח המתפרסם סמוך ליום הזיכרון לשואה ולגבורה, עוסק בסיוע הכולל שהמדינה נותנת לניצולי השואה לשם מילוי צורכיהם השונים. ייחודו בכך שהוא בוחן את הסיוע מזווית הראייה של הניצולים עצמם, והוא שם לו מטרה להשמיע את קולם של ניצולים שאין להם הכוחות לעשות כן בעצמם.

בשנים האחרונות שם משרד המבקר דגש מיוחד על נושא הטיפול בניצולי השואה. במועד סיום הביקורת – ינואר 2017, חיו במדינת ישראל כ-158,000 אזרחים הזכאים לזכויות ולהטבות בשל היותם נרדפים במהלך השואה וכ-56,000 אזרחים נוספים שהוכרו כנפגעי התנכלויות אנטישמיות וגזעניות בתקופת מלחמת העולם השנייה. גילם הממוצע הוא כ-85 שנה, ומדי חודש נפטרים כ-1,000 מהם.

מחאת ניצולי השואה בשנה שעברה. צילום: פלאש 90
מחאת ניצולי השואה בשנה שעברה. צילום: פלאש 90

עיקרי הליקויים בטיפול בניצולים מתוך דוח המבקר:

הרשות לזכויות ניצולי השואה אינה משמשת כארגון גג לגבי הסיוע הכולל אשר משרדי הממשלה וגורמים חוץ – ממשלתיים נותנים לניצולים. לפיכך לצד היעדר מענה עבור הניצולים בתחומים מסוימים, מתקיימים לעתים כפילות במתן שירותים, היעדר תעדוף וחוסר יעילות בהקצאת משאבים. בנוסף, ההסדרים החוקיים החלים על הניצולים סבוכים ואינם בהירים. ניצולים שאינם בקיאים באפשרויות חיפוש המידע באינטרנט או אינם שולטים בשפה העברית – מתקשים בהבנת זכויותיהם.

לרשות אין מידע מקיף ומלא על מאפייני מגוריהם של הניצולים ונבצר ממנה לדעת אם הניצולים ממתינים לדיור ציבורי. על כן קשה לסייע לניצולים אשר כושרם הניידות שלהם נפגע והם זקוקים להתאמה של סביבת המגורים לצורכיהם הפיזיים. כמו כן עלה הדוח כי ההנחה בארנונה הניתנת לניצולי שואה על פי מבחן ההכנסה, נמוכה מזו הניתנת לכלל הקשישים מקבלי הבטחת הכנסה.

בעיה נוספת שטרם נמצא לה פתרון הוא שלרבים מהניצולים שעלו בשנות התשעים מברית המועצות לשעבר, אין פנסיות או בסיס כלכלי אחר, זולת קצבאות המוסד לביטוח לאומי. מדובר ברבע מכלל אוכלוסיית ניצולי השואה, אשר מסתגלים למצבם ומסתפקים בחיי צנע ומוותרים על מילוי צרכיהם הבסיסיים.

עוד עפ"י הדוח, במועד סיום הביקורת שרת המשפטים טרם קבעה כללים לעניין המשך הסיוע לניצולי שואה הנזקקים לכך, הממומן באמצעות נכסים שלא נמצא להם יורש. זאת למרות שבסוף שנת 2017 צפויה להסתיים פעילותה של החברה להשבת רכוש.

שם דגש על רווחת הניצולים. בבקר המדינה יוסף שפירא. לע"מ
שם דגש על רווחת הניצולים. בבקר המדינה יוסף שפירא. לע"מ

הרשויות לא עושות שימוש בכספים שהוקצו לצורכי הניצולים

משרד הרווחה לא השלים גיבוש תכנית להרחבת היקף שירותי רווחה וחברה לניצולים, ולכן לא ניצל סכום כולל של 60 מיליון ש"ח שהממשלה החליטה להקצות לשנים 2014 ו-2015. בשנת 2016 ניצל המשרד רק כ-4.3 מיליון ש"ח מתקציב של 40 מיליון ש"ח. בשל אי-ניצול התקציב נבצרו מניצולים שירותים שיכלו לשפר את רווחתם, לרבות ארוחות חמות, טיפולי בריאות, לחצני מצוקה, ובעיקר פעילות חברתית שתפיג את בדידותם של ניצולים הזקוקים לכך. שיעור הניצול של כספי התמיכות מטעם המשרד לשוויון חברתי בתחום הנצחת זיכרון השואה הסתכם בשנת 2014 ב-50% בלבד, ובשנת 2015 ב-23% בלבד.

רופאת הרשות לזכויות ניצולי השואה, המליצה להרחיב את מגוון הטיפולים הנפשיים. אולם במועד סיום הביקורת, הרשות הכירה רק בטיפולים פסיכיאטריים ופסיכותרפיים. במועד סיום הביקורת עדיין לא ביצעה הרשות לזכויות הניצולים סקר מקיף הכולל את כלל אוכלוסיית ניצולי השואה, על מאפייניהם השונים, אף שהיא הגורם האמון על הטיפול באוכלוסייה זו. לפיכך אין לרשות ולמדינה מיפוי מעודכן של צורכיהם וניתן להניח כי חלק מהניצולים לא קיבלו את כל זכויותיהם ואת הסיוע הנדרש להם. לדברי המבקר, מעורבותם של ארגונים חוץ-ממשלתיים במימון טיפולי שיניים של ניצולי שואה מעידה כי בפועל מורגש צורך בסיוע בתחום זה.

לדברי המבקר, "לצד הליקויים שנמצאו במילוי צורכיהם של ניצולי השואה מתגלים גם צדדים יפים של החברה הישראלית ורצון אמיתי לסייע לאוכלוסייה זו. מדובר בעיקר בעמותות וארגונים, בשיתוף מתנדבים רבים הבאים ממגזרים שונים במדינה. הם פועלים למלא את החסר בתחומי החיים השונים שבהם זקוקים הניצולים לסיוע".  יחד עם זאת מדגיש המבקר, "לטובת הניצולים נדרשת יד מכוונת לפעילות הממשלתית והחוץ-ממשלתיתאת התיקונים הנדרשים יש לבצע ללא כל דיחוי. זאת על מנת שהניצולים החיים בקרבנו יוכלו לחיות את שארית חייהם בכבוד ולקבל את ההכרה שהם ראויים לה – ויפה שעה אחת קודם".

מערכת ערוץ 20

מערכת ערוץ 20