No Tag To Print

ראש הממשלה נתניהו עם שר האוצר כחלון. צילום: הדס פרוש, פלאש 90
צילום: אריאל חרמוני, משרד הביטחון

ארגוני המעסיקים התחייבו: לא נפגע בעצמאים שעושים מילואים

ראשי ארגוני המעסיקים הגדולים במשק על אמנה שבה התחייבו לא להפסיק את ההתקשרות עם עצמאי 30 ימים לאחר סיום שירות המילואים שלו

ראשי ארגוני המעסיקים הגדולים במשק על אמנה שבה התחייבו לא להפסיק את ההתקשרות עם עצמאי 30 ימים לאחר סיום שירות המילואים שלו.

צילום: אריאל חרמוני, משרד הביטחון

 

המצב כיום הוא שרבים מאוד מהעצמאים מאבדים מקורות פרנסה ואפשרויות תעסוקה עתידיים רק בשל העובדה שיצאו לשירות מילואים, וזאת בניגוד לשכירים המקבלים "הגנה" כשהחוק אוסר על פיטוריהם תקופה לאחר תום השירות.

באמנה נכתב: "ארגוני המעסיקים והארגונים הכלכליים החתומים על אמנה זו מתחייבים לעשות כל שניתן על מנת למזער את הנזק הנגרם לעצמאי עקב יציאתו לשירות מילואים, ולפעול על מנת למנוע את קריסתם הכלכלית של עצמאים כשהם משקרתים במילואים".

ראשי הארגוני המעסיקים הודיעו כי לא יפסיקו את ההתקשרות העסקית עם עצמאי כשהוא נמצא במילואים או במהלך 30 הימים לאחר שירותו.

על האמנה חתמו בין השאר שר הביטחון, אביגדור ליברמן; קצין מילואים ראשי, תא"ל ארי סינגר; יו"ר התאחדות התעשיינים; שרגא ברוש ועוד מספר ראשי ארגוני מעסיקים.

ח"כ עודד פורר מסר: "משרתי המילואים העצמאים מקבלים היום אות הערכה על פועלם. הקושי במציאת מקורות הכנסה קשה שבעתיים כאשר נמצא בעל עסק בשירות מילואים ולזאת היינו חייבים למצוא את הפתרון. שר הביטחון נרתם למשימה ויחד עם נשיא להב, רועי כהן, מצאנו את הפתרון בהתחייבותם של ארגוני המעסיקים הגדולים במשק לוודא שהעסקים הקטנים והבינוניים בישראל יוכלו להמשיך לחיות בכבוד ובו בזמן לשמור על מדינת ישראל".

 

צילום: אריאל חרמוני, משרד הביטחון
It is not Android