ה-29 נפתח (ב'), באושוויץ –בירקנאו, , במסגרת אירועי , לקול תרועת שופרות ותחת אבטחה כבדה. לקול תרועת שופרות ותחת אבטחה כבדה. חובקים ספרי תורה ומכוסים דגלי ישראל, צעדו האלפים ושרו "אלי אלי, שלא ייגמר לעולם", "שורו, הביטו וראו – מה גדול היום הזה" ועוד. בסיומו של המצעד התקיים טקס בו נשאו דברים נפתלי והרמטכ"ל רב-אלוף גדי .

מצעד החיים תשע"ז
מצעד החיים תשע"ז

הרמטכ"ל איזנקוט נאם ואמר: "דור אָחָר דור חיו אָחֶינו וְאַחָיוֹתֶינוּ פְּזוּרים וּמנותקים זה מִזה, אך מאוחדים בְּרוחָם, בְּליבָּם וּבָחָזונָם עתיק היומין לָשוּב לְאֶרֶץ אבותיהם. בְּטרם הִספּיקוּ לִבנוֹת לְעָצמָם בָּיִת וּמָגֶן – קָדרוּ פְּני השמיים עליהם, וּקהילות יהודי אירופה הוּבְלוּ לְחוּרבָּן. כאן, על האדמה הזאת, הם הוּרדוּ מִקרונות בָּקָר חָשׁוּכים, נקרעו באכזריות מִמִשפָּחְתָם וְהוּלכוּ יחד אל גורל אחד – השמדה. חֶטְאָם היחיד היה הֶיותָם בְּני דת משה וְישראל – וּבְגינוֹ הם עוּנוּ, נִרמסוּ וְהוּמְתוּ כשלא היה מי מִלבדם שיעמוד וְיילחם לְמענם.

השר בנט, הרב לאו והרמטכ"ל. צילום: פלאש 90
השר בנט, הרב לאו והרמטכ"ל. צילום: פלאש 90

"אם היינו יכולים לומר לָאיש שנִמלט מִטֶבָח של קהילה יהודית שלמה – שיבוא יום וְהוא יקים בָּיִת וּמשפָּחה בִּמְדינת היהודים; אם היינו יכולים לומר לָילד שבְּרִגעֶי החוּלשה וְהכּפוֹר לא הִנִיח לְאָחִיו ליפּול – שבְּיום מן הימים יתייצב על משמר עָמו כְּלוחֶם בִּצְבָאָה של מדינת ישראל; אם היינו יכולים לומר להם כאשר צעדו חסְרי כּול בּין דָמָם וְגוּפוֹתיהם של אָחֵיהֶם – שעם ישראל יקום מֶהָתופֶת, יתנער מן הֶעָפָר וְיִזכֶּה לִחיות בִּמדינה שבָּה מגן דָוִד נישָׂא בְּגָאָווָה וְלא לְאוֹת קָלוֹן – הָאִם היו יכולים להאמין? "וָתָבוֹא בָהֶם הָרוּחַ וָיִחְיוּ, וָיָעָמדוּ עָל רָגלֶיהֶם – חָיִל גָדוֹל מְאוֹד מְאוֹד", התנָבֶּא הנביא יחזקאל. היום על אדמת מחנה ההשמדה אָוְּשְוִיץ-בִּירְקֶנָאוּ אני ניצב כְּראש צְבא הָהָגנה לְישראל וְאומר בְּפֶה מלא: חזון התקומה שיִיחל לוֹ הָעם בְּמשך אלפי שנים קם וְהיה. בָמָקוֹם הזה שבּו צָעָדוּ אָחֵינוּ אל המוות – אנו, קציני צה"ל וּמפָקדָיו, נוסיף לצעוד בְּאיתָנוּת וּבְאָחָרָיוּת לְמען החיים, למען עם ישראל".

בשלב זה פנה איזנקוט לקהל ואמר: "מכובּדיי, דרך השָעָר שניצב בְּפִתחוֹ של מָחָנֶה ההשמדה אָוְּשְוִיץ-בִּירְקֶנָאוּ עברו אֵין-ספוֹר מִבְּני עָמֶנוּ בְּדַרכָּם האחָרונה. עֶשׂרוֹת שנים עָברו וָאנחנו חוצים היום שער זה יחד, כָּתֶף אֶל כתף, נושׂאים מָבָּטֶנוּ אל עֶבֶר הֶעתיד אך לא עוצמים את עינינו לְנוכח זיכרון הֶעָבר. דרך השער הזה צעדו עימי היום ניצולי ששׂרדו בְּמחָנוֹת ההשמדה וְהִצליחוּ לְהיחלץ מִיָדָיו של הצורר הנאצי, עלוּ לִמדינת ישׁראל, תרמו לְבניין כּוֹחָה וּלְחוֹסְנָה, וְשָבוּ לְכָאן כדי להעביר את לָפּיד הזיכּרון לָדורות הבָּאים.

אלפי צועדים. צילום: פלאש 90
אלפי צועדים. צילום: פלאש 90

דרך השער הזה צעדו עימי היום נְציגי המִשפָּחות השָכּוּלוֹת שיָקירֵיהֶן מָסרוּ נָפשָם למען הניצָחון בָּקרב המִתמשך על חירוּת ישׁראל. דרך השער הזה צעדו עימי היום בני משפחתו של סגן הדר גולדין ז"ל, בשם משפחות השבויים והנעדרים כולם. נזכור ונזכיר אותם ונבטיח כי לא ננוח עד אשר ישובו בנים לגבולם. דרך השער הזה צעדו עימי היום מפקדי היחידות המיוּחדוֹת של צה"ל ונציגי יחידות צה"ל בָּיָבָּשה, בָּאוויר, בָּים ובעורף. היום, בְּשעה שנעמוד מאות קצינים וּמפקדים זְקוּפי קוֹמָה וּמְלֵאֵי גָּאווה, לְבוּשים בְּמָדֵי צה"ל וְאוחָזים בְּדגל ישׂראל, נָבּיט אל אותם השָמָיים שאָליהם זָעָקוּ אָחֶינו וְנישָׂא לְעֶברָם הבטחה – לא יָקוּם עוד שער שדָרכּוֹ יוּבלוּ בְּנֵי עָמֶנוּ מוּרכְּני ראש וְחָסרֵי מָגֵן אל מותם.

הרמטכ"ל בטקס. צילום: דו"צ
הרמטכ"ל בטקס. צילום: דו"צ

איזנקוט הוסיף כי "גם בחלוף 69 שנים להקמתה, מְדינָתֶנוּ עומדת מול אויבים המבקשים לערער את עצם קיומה. עינינוּ פְּקוחות וְזרוֹעֶנוּ ארוּכָּה – אנו נערכים לְכוֹל תרחיש, מתאימים עצמנו לְאֶתגֶרי הֶעתיד וְיודעים כי בְּרגע האמת נפעל יחד, נילָחם ללא פְּשרוֹת וּנְממש את יִיעודו של צה"ל: לְהָגֶן על המדינה, לְהָבטיח את קיומה וְאם נידָרש לְכָך – לְנָצח בָּמלחמה. בְּכוֹל התפוצות נושאים בְּנֵי הָעָם היהודי מָבָּטָם אל מדינת ישראל וְיודעים שיש צבא שעומד דָרוּך וּמוּכָן לדרוש את בּיטְחון הָעָם. צְבָא מָגֶן עוצמתי וּמָכרִיעַ מֶאֵי-פּעם הנחוּש להילָחם למען חירוּתנוּ, צבא שחרט על דגלו שני דברים – עוצמתו וצדקתו. נוסיף לעמוד על המשמר מאוחדים וְאיתָנִים וְלא ניתֶן לשוּם כּוח לערער את זכות קיומנו כְּעם וְכִמְדינָה.
"רֶעָיי, מול נֶתיב המוות הנגִלֶה כאן בִּשתיקָתו הרועמת, אשר שִינָע בְּשיטָתיוּת בְּני אנוֹש וְדוֹמֶם קוֹלָם, נישָבָע בְּקול חד וּבָרור – לעולם לא יוּשתקוּ עוד צְלילי עָמֶנו. נוסיף לִהיות לָהֶם הקול, האור וְהמָגֶן – כְּעמוד האש של עם ישראל המוֹביל אותו בִּשְבִילֵי מִצְעַד הָחָיִים. תהא נִשמָתָם צרוּרה בִּצרוֹר הָחָיים".

בנט: "מכחישי השואה ממשיכים במה שהנאצים כשלו"

השר בנט נאם ואמר: "עכשיו, כשאנו עומדים כאן, על האדמה רוויית-הדם של , השקט צורם. אילו המקום היה יכול לדבר, הוא היה מספר על הטרגדיה הגדולה ביותר והפשעים הזוועתיים ביותר בהיסטוריה האנושית: מסילות הרכבת היו משתפות על הדמעות והתפלות של יהודי פולין, הונגריה, יוון ואיטליה שהובלו כצאן לטבח. ביתני העץ היו נזכרים במילים האחרונות ובצעקות של שרה, אדל, דב-בער ואסתר. הגדרות היו מזכירות לנו שהיו שניסו להימלט, וכשלו.
מגדלי השמירה היו מעידים שחיילים בעלי שמות ופרצופים התבוננו בסבלם של מיליונים ואפשרו לזה להתרחש. והמשרפות. המשרפות היו מתארות מעשי זוועה שלא יעלו על הדעת, שבוצעו על ידי בני אדם. את מכונת הרצח התעשייתית שנבנתה בידי הנאצים. את הנשימות האחרונות של אימהות ותינוקות, סבים ואחים".

השר בנט והרב ישראל מאיר לאו במצעד החיים היום
השר בנט והרב ישראל מאיר לאו במצעד החיים היום

בנט פנה לקהל והפציר בהם: "דברו עם הניצולים הנמצאים כאן היום. תקשיבו להם. תזכרו את השמות, הפרצופים והסיפורים שלהם.
לצערנו, יש בעולם אנשים המנסים לשכתב את ההיסטוריה ולשנות את העובדות.
יש המכחישים שהשואה קרתה. אחרים ממזערים או מגמדים אותה. הם ממשיכים במשימה בה הנאצים נכשלו: לגרום לכך שמיליוני יהודים עם משפחה, חברים, פחדים, ציפיות ומשאלות יימחקו ויהיו כלא היו.

"אני עומד פה גם כשר חינוך, ועמי שרי חינוך נוספים מרחבי אירופה. יחד, אנו נוודא שהסיפורים של הנספים, כמו גם הניסים של החיים, יסופרו עוד ועוד. הפשעים של הנאצים ועוזריהם לא היו רק טרגדיה יהודית. השואה היתה טרגדיה אנושית. היא ממשיכה להשפיע על כולנו. המשימה שלנו היא לחנך את אלה שלעולם לא יפגשו ניצול. המשימה שלנו היא לספר את הסיפורים שהמסילות, הצריפים והארובות לא יכולות לספר. זוהי לא משימה ישראלית.
זוהי לא משימה יהודית. זוהי משימה עולמית.

השר בנט הוביל את המצעד יחד עם הרמטכ"ל אייזנקוט, נשיאת בית המשפט העליון , ויו"ר מועצת יד ושם ורבה של תל אביב, הרב ישראל מאיר לאו. לצד השר בנט, צעדו הוריו של החייל הדר גולדין הי"ד, לאה ושמחה גולדין, ולראשונה, הצטרפו 12 שרי חינוך נוספים ממדינות העולם, שהגיעו ללמוד כיצד ממשיכים להנחיל את זיכרון השואה ולקחיה במערכות החינוך השונות.

במצעד השתתפו השנה גם 10,000 בני נוער מכל רחבי העולם, משלחת כבוד של 75 ניצולי שואה ממדינות שונות ונוספים.

השר בנט והרב ישראל מאיר לאו במצעד החיים היום
השר בנט והרב ישראל מאיר לאו במצעד החיים היום

השר בנט לשרי החינוך של אירופה: "האחריות להנצחת השואה מוטלת עלינו כאנשי חינוך"

מפגש שרי החינוך התרחש לראשונה על אדמת פולין. השרים הגיעו הבוקר לביקור באושוויץ, בטרם החל מצעד החיים.

במהלך המפגש אמר השר בנט: "מה שכתוב בספרי ההיסטוריה ומה שרואים בסרטים כבר לא מספיק. הניצולים הולכים ומתמעטים״. השר סיכם ואמר: "בעידן שבו הכחשת השואה צוברת תאוצה ופעילות אנטישמית ברשת מתרחשת בכל יום ובכל מקום, עלינו לוודא שזיכרונם של ששת מיליוני היהודים שנרצחו יישמר לעד".

השרים שהגיעו ממדינות אירופה ובהם פורטוגל, אוסטריה, מלטה, הונגריה יוון ומדינות נוספות נחתו בפולין כבר ביום ראשון השבוע, ערכו סיורים, קיימו מפגשים ואף השתתפו בטקסים ואירועים לציון יום השואה.

שרת החינוך של אוסטריה, שיזמה את המפגש, אמרה כי "לכל מדינה וחברה יש פרקים אפלים בהיסטוריה, בין אם של אלימות גדולה, קולוניאליזם ועוד". עוד הוסיפה השרה כי מהניסיון שלה: "אוסטריה ומערכת החינוך האוסטרית צריכות להתמודד עם היסטוריה ארוכה של אנטישמיות, כולל לפני עליית הנאצים, ובמיוחד עם השתתפותם של אוסטרים רבים בזוועות מלחמת העולם השנייה – ובראשן השואה. אנחנו באוסטריה מרגישים שזכינו ללמוד מניסיונן של מדינות אחרות, דוגמת ישראל, ואנחנו מזמינים מדינות אחרות ללמוד מאתנו".

מוקדם יותר, השר בנט פתח את הסיור באושוויץ באמירת קדיש ולאחריו הוסיף: "האחריות להנצחת השואה מוטלת על כל אחד ואחת, ועל אנשי החינוך". הדיון המשותף שקיימו השרים התמקד בשאלה כיצד יש להנחיל את זיכרון השואה ולקחיה בשנים לאחר דור ניצולי השואה, וכן  בדרכי הוראה חדשות בתחום הוראת השואה והמלחמה באנטישמיות ברחבי אירופה. את הדיון המיוחד יזמו מארגני 'מצעד החיים' ושרת החינוך האוסטרית, סוניה האמרשמיד.

מצעד החיים תשע"ז
מצעד החיים תשע"ז

אתמול (א') ניפגש השר בנט עם שרת החינוך הפולנית, אנה זלוזקה. השניים דיברו על שיתופי פעולה בתחום החינוך, ודנו ארוכות בצורך להנציח את השואה גם לאחר היעלמות הניצולים ואבדן העדויות ממקור ראשון. "יהדות פולין פרחה במשך אלף שנים לפני שנרצחה והושמדה,״ אמר בנט. והוסיף: "מוטלת עלינו החובה המוסרית לספר לדורות הבאים את הסיפור המלא, ולחשוב על שימור המסורת והמורשת לעוד אלפי שנים".

בשעה 16:00 (שעון ישראל) יתקיים הטקס המרכזי בתום מצעד החיים בו יישאו דברים השר בנט ואישים נוספים.

מצעד החיים תשע"ז
מצעד החיים תשע"ז
אלפים במצעד החיים
במצעד החיים
מערכת ערוץ 20

מערכת ערוץ 20


רוצים להישאר מעודכנים? הצטרפו לקבוצת וואטסאפ או טלגרם שלנו.