בחברה הישראלית ניטש ויכוח סוער על אופיה של מדינת ישראל. האם היא מדינה יהודית ודמוקרטית או מדינת כל אזרחיה? הטיעונים לכל צד ראויים ונאמרים בדם לבם של המצדדים בהם. אך נוצרו שתי גישות 'צודקות' והעם בישראל חצוי בינהן. לאור נתון זה כל צד מתבצר בעמדתו וכולנו כאחד סובלים מהפילוג.

ברור וידוע שכשמתרחשת סכנה על העם היושב בציון כולם בלי יוצא מהכלל מתכנסים וראו זה פלא איזה עם נפלא נגלה לעינינו בשיא תפארתו.

זאת בשל סיבה אחת ויחידה, א ח ד ו ת בעם ישראל. זוהי מורשתנו וזה יעודנו.

הדמוקרטיה במדינת ישראל בריאה וחזקה אף אדם לא נענש בשל מחשבותיו אלא רק בשל מעשיו כנגד החוק. אף קבוצת מיעוט לא נענשת ומודרת בשל היותה מיעוט, אף כאשר שאיפותיהם שונות בתכלית מהקונצנזוס שעל פיו קמה מדינת ישראל: "בית לעם היהודי". נכון יש תקלות ויש טעויות בין הרוב למיעוט, אך תמיד האינטגרציה בין החלקים השונים בארץ מתקדמת לצד החיובי ומי שמסייע בזה בעיקר הם אלו היודעים לסלוח ולמחול.
אין דרך בדוקה כיצד לעשות זאת. הכלי העיקרי העומד לרשותנו היא האפשרות של כל אחד מאיתנו "לסלוח ולמחול" לצד השני.

בעל כורחנו נבחרנו כעם סגולה. לכן הוטלו על עם ישראל החובות והזכויות כעם כזה. החובות גדולות לאין שיעור מהזכויות. עם ישראל חייב לצעוד בדרך מורשת אבותינו אחרת חיינו ימלאו מרורים, ראו את ההסטוריה של עמנו.

אם נתכחש למהות היהודית מה לנו ולחלקת ארץ זו. למה נקריב את ילדינו למלחמות? לכאורה אינן מלחמותינו כי אין לנו זכות כלל בארץ זו. מה רע באוגנדה?

למה נקריב ילדינו במלחמות?
למה נקריב ילדינו במלחמות?

הנשמור על מורשת אבותינו או שמה נתבולל. נהייה ככל העמים נתפזר לכל קצוות העולם, וזהו. המכנה המשותף היסודי בעם ישראל הוא יהדותו. ללא זהות זו אנחנו כלום. יציבות שלטונית היא פרמטר של אחדות רחבה בין האוכלוסיות השונות במדינת ישראל.

שמחתי לראות את האחדות בממשלה כיום כי הן ביבי והן ליברמן סלחו ומחלו אחד לשני. כולי תיקווה שגם יאיר ובוז'י ידעו לסלוח ולמחול על מנת להרחיב את האחדות לטובת מדינת ישראל. כי מה כל העם רוצה? שלום עם כולם, שגשוג כלכלי לכולם, ובעיקר אהבת חינם (ראו את החגיגות בבאר שבע). אז אנא תחינתי בפני כל הפוליטיקאים תתעלו מעל האגו, מעל הגאווה, מעל האינטרס האישי. כי המחלוקות בנכם היא על הדרך ולא על המטרות האמורות.
תסלחו ותמחלו האחד לשני ותביאו אחדות לעם ישראל. כי זוהי הדרך היחידה לפתור את כל הבעיות בארץ הנפלאה הזו.
בפרשת בחקותי כתוב כו,ז-ח "וּרְדַפְתֶּם, אֶת-אֹיְבֵיכֶם; וְנָפְלוּ לִפְנֵיכֶם, לֶחָרֶב. וְרָדְפוּ מִכֶּם חֲמִשָּׁה מֵאָה, וּמֵאָה מִכֶּם רְבָבָה יִרְדֹּפוּ; וְנָפְלוּ אֹיְבֵיכֶם לִפְנֵיכֶם, לֶחָרֶב." התפלאתי מדברים אלו התורה לא יודעת חשבון. מדוע היחסים שונים בחמישה היחס 20 ובמאה היחס 100. תשובה קיבלתי מהתנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי שהיום יום אזכרתו. זכותו תגן על כל עם ישראל.
כך הוא אומר במסכת סוכה ד מה' ע' ב' "משום רשב"י יכול אני לפטור את העולם כולו מן הדין מיום שנבראתי עד עתה ואילמלי אליעזר בני עמי מיום שנברא העולם ועד עכשיו ואילמלי יותם בן עוזיהו עמנו מיום שנברא העולם עד סופו".

תמה אני. הרי הגדול בניהם הוא רבי שמעון בר יוחאי. ראו פלא הוא מסביר לנו, שלא משנה כמה אתה גדול וחכם וחשוב ברגע שמצטרף אחד ולו קטן ממך בכל. התמורה היא גדלה לאין שיעור. זוהי מורשת אבותינו. לכן ככל שעם ישראל יתאחד. אין שיעור להצלחת עם ישראל . "ובא לציון גואל". האחדות זוהי הגאולה האמתית של עם ישראל.

20 News

20 News