סקר: כשליש מהאוכלוסייה היהודית בישראל מעוניינת לעזוב את הארץ. 36% מהחילונים העידו שהיו עוזבים את הארץ אם הייתה להם אפשרות. עוד עולה מהסקר כי כמחצית מהחילונים מגדירים את עצמם "ישראלים" והיתר "יהודים".

ירידה חילונית. מתוך 'הפטריוטים' הלילה (ג')

הפרופיל שזוהה בסקר של מי שייטה לעזוב את הארץ הוא של גבר חילוני שאינו נמצא בזוגיות בגילאי 29-23.

מדוע רבים כל כך שוקלים לעזוב את הארץ?הפטריוטים

הפטריוטים