שר העבודה והרווחה חיים כץ. צילום" פלאש 90

. צילום" פלאש 90

 פרסם היום (ב') תזכיר חוק על מעונות לפעוטות, שיקבע הסדר חוקי חדש וכולל לרישוי של לפעוטות בגילאי 0-3 ולפקח על פעילותם. זאת לאחר שני ניסיונות של ממשלות קודמות להעביר בכנסת את החוק, שלא צלחו לבסוף. מטרת החוק להגן על שלומם, בטיחותם והתפתחותם התקינה, וכן על זכויותיהם וכבודם של וכן הבטחת מתן תנאים נאותים וסביבה טיפולית-חינוכית הולמת ומילוי צורכיהם הפיזיים, הרגשיים, החברתיים והחינוכיים.

ההסדר החוקי הקיים כיום לעניין רישוי של מעונות היום לפעוטות ופיקוח עליהם הוא מכוח חוק הפיקוח על מעונות, שאינו ייעודי לרישוי ופיקוח על מעונות יום לפעוטות, וחל על מגוון רחב של מעונות, כגון: מעונות יום לקשישים, לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ועוד. בשל התחולה הרחבה של החוק האחרון הוא כלל לא תואם את הסטנדרטים המקובלים לטיפול וחינוך פעוטות והבטחת התנאים הדרושים לשלומם בטיחותם והתפתחותם התקינה וכן לא נוסח במטרה לענות על הצורך לעידוד תעסוקת הורים בכלל ונשים בפרט. כפועל יוצא, נכון להיום האגף למעונות היום במשרד העבודה והרווחה מפקח בעיקר על מעונות יום שמפעיליהם קיבלו הכרה באמצעות "סמל מעון" וחתמו על הסכם הפעלה עם המשרד.

שר העבודה והרווחה חיים כץ: "בשנה האחרונה הפעלנו פרויקט להאצת בינוי מעונות היום ונוספו כ-12,000 פעוטות וילדים הצטרפו למערך המעונות המסובסדים על ידנו. אנו מקדמים הצעת חוק שתשדרג את איכות הטיפול בילדינו תוך הרחבת היצע המסגרות המסובסדות להורדת יוקר המחייה להורים".

כלי מנהליים להבטחת שלום הפעוטות

כדי למנוע העלאת עבור מעונות היום בעקבות החוק, הוחלט כי עם אישורו יוקצה תקציב משמעותי להתאמות הנדרשות עבור המסגרות המצטרפות למערכת הפיקוח או למסגרות קיימות הנדרשות לשיפור הסטנדרט, על מנת לעמוד בדרישת החוק ולצורך התאמת מערך הפיקוח וסיוע בהכשרת המטפלות.

במסגרת החוק החדש לראשונה יצוידו מפקחי משרד העבודה והרווחה בכלי אכיפה מנהליים מהירים ויעילים לשם הבטחת בטיחותם ושלומם של הפעוטות, כגון: הטלת עיצומים כספיים בסכומים של 1,000 ₪ ועד 25,000 ₪ בשל הפרות שבוצעו בקשר להפעלת מעונות יום ללא רישיון או הפרת תנאי מתנאי הרישיון. בנוסף, יינתנו בידי המפקחים הסמכות להורות לבעלים של מעון יום לקיים תנאי מתנאי הרישיון ואף להורות על סגירת המעון במקרים המתאימים. בנוסף יצייד החוק את המפקחים בכלים להערכת איכות המסגרת החינוכית–טיפולית, המוכרים ע"י אוניברסיטאות המובילות את המחקר בתחום הגיל הרך בישראל וכן במדינות ה-OECD, כגון המדדים הבינלאומיים ITERS ו-CLASS, להערכת התכנית החינוכית, הצוות המקצועי במעון, עבודה עם הורים, סביבה חינוכית מותאמת התפתחות ועוד.

כלי אכיפה יעילים במסגרת פיקוח על מעונות יום. צילום: פלאש 90
כלי אכיפה יעילים במסגרת פיקוח על מעונות יום. צילום: פלאש 90

החוק יובא לאישור הכנסת ומתואם עם יו"ר וועדת החינוך של הכנסת, ח"כ יעקב מרגי שידון בה במסגרת הוועדה. החוק מהווה מסגרת לרישוי ולאכיפה ויכלול תקנות מפורטות שיאפשרו פיקוח על מגוון רחב של נושאים במעונות היום, כגון: התנאים הפיזיים, בטיחותיים והסביבתיים,  סדר היום הטיפולי -חינוכי, מספר אנשי הצוות שיפעלו בכל מעון, הכשרתם והשכלתם, סטנדרטים בתחום התזונה וההיגיינה לרבות תנאי אבטחה וחובת ביטוח. כמו כן יכללו התקנות מדריך הסטנדרט של תכנית וסביבה חינוכית – טיפולית מותאמת התפתחות למסגרות לגיל הרך לידה עד 3, מדריך הסטנדרט של מודל הדרכה לצוות המעון, מדדי פיקוח והפרופיל המקצועי של מפקח מקצועי.

החוק יסמיך את מנהל האגף למעונות יום ומשפחתונים במשרד העבודה והרווחה למתן רישיונות להפעלת מעונות יום לפעוטות, חידושם וביטולם או התלייתם ועל ניהול מרשם לעניין רישיונות אלה. כמו כן, הממונה יהיה אחראי על פיקוח על פעילותיהם של מעונות יום לפעוטות וכן ועל פעולותיהם של גופים בודקים.

בת אל בנימין

בת אל בנימין

עורכת באתר ערוץ 20

רוצים להישאר מעודכנים? הצטרפו לקבוצת וואטסאפ או טלגרם שלנו.