No Tag To Print

צילום: תומר ניוברג, פלאש 90

כל נוסעי הטיסה מניו יורק לישראל עברו בדיקה לזיהוי הקורונה

מוקדם יותר היום (ד׳) נחתה בישראל טיסה מניו יורק. בהתאם להנחיית ראש הממשלה, נערך משרד הביטחון בשיתוף צה"ל לקליטת הנוסעים ולהעברתם לבידוד במלוניות.

בהמשך, התגלה קושי משפטי בהעברת החוזרים למלוניות ללא שחתמו על טופס אישור מראש (יצוין: החלטת רה"מ התקבלה בעת שהטיסה הייתה באוויר), ולכן, עד אשר יגובשו הצווים והאישורים המתאימים, הוחלט הדבר הבא:

כלל החוזרים עברו בדיקת חום ותסמינים. מי שנמצא כבעל חום גבוה, וכן מי שדיווח על תסמינים ללא חום גוף גבוה, מועבר לטיפול מד"א ובהמשך תתקבל החלטה לאן להעבירו.

שאר הנוסעים חותמים כעת על טפסים שמאשרים כי הם בעלי יכולת לקיום בידוד ביתי, ולאחר מכן ישוחררו לביתם.

משרד הביטחון נערך למימוש הנחיית רה"מ באופן מסודר, על כלל ההיבטים, בהקדם האפשרי.

It is not Android