No Tag To Print

יונתן ינקלוביץ ז"ל

כך תפעל הרכבת ביום הזיכרון וביום העצמאות

ביום הזיכרון, רביעי 08/05/19, וביום העצמאות, חמישי 09/05/19, תפעיל רכבת ישראל לו"ז רכבות מתוגבר, על פי לוח זמנים ייעודי

יום הזיכרון, יום רביעי 08/05/19

עד לשעה 15:00 לערך תפעלנה הרכבות במתכונת מתוגברת:
מסלולן של הרכבות היוצאות מתחנת באר שבע מרכז בשעות 08:53, 09:53, 10:53 11:53 ו-12:53 יוארך, והן תסיימנה נסיעתן בתחנת הרצליה (במקום בתחנת תל אביב סבידור-מרכז).

מסלולן של הרכבות היוצאות מת"א מרכז לתחנת באר שבע מרכז יוארך, והן תחלנה נסיעתן בתחנת הרצליה בשעות 11:53, 12:53, 13:53 ו-14:53.

תופעל רכבת תגבור מתחנת אשדוד עד הלום בשעה 14:17, אשר תסיים את נסיעתה בתחנת חיפה מרכז השמונה בשעה 16:42, הרכבת תעצור בתחנות יבנה מזרח, רחובות, לוד, תחנות תל אביב, הרצליה, בית יהושע, נתניה, חדרה מערב, קיסריה פרדס-חנה, בנימינה ותחנות חיפה.

משרד הביטחון יפעיל שירותי היסעים חינמיים מתחנת ת"א אוניברסיטה לטקס שבבית העלמין הצבאי בקריית שאול, ובחזרה.

בדומה לשנים קודמות, החל מהשעה 15:00 ועד השעה 24:00 (בקירוב), תרד תדירות רכבות הנוסעים, והרכבות יפעלו במתכונת של אחת לשעה, ולרכבות יתווספו עצירות נוספות בתחנות הביניים.
שעת סיום השירות בקווים השונים תהיה זהה לימי שגרה.

כנהוג מדי שנה, הנחה מנכ"ל רכבת ישראל, כי בני משפחות שכולות זכאים להנחה בשיעור של 50% מדמי הנסיעה ביום הזיכרון.
לקבלת ההנחה יש להציג תעודת משפחה שכולה.

יום העצמאות, יום חמישי 09/05/19:

הרכבות תפעלנה בתדירות של רכבת אחת לשעה, כאשר יתווספו לחלק מהרכבות עצירות נוספות בתחנות הביניים.

תחנות המאופיינות בריבוי נוסעים, יתוגברו באנשי צוות, ויוארכו שעות הפעילות בהן.

לטובת החוגגים באירועי החג הליליים הרבים בפארק הירקון, יוארך מסלולה של רכבת היוצאת מתחנת תל אביב ההגנה לתחנת באר שבע מרכז והיא תחל את נסיעתה בתחנת בני ברק בשעה 04:58. לרכבת יתווספו עצירות בכל תחנות תל אביב.

יודגש כי רכבות הלילה בין נהריה לנתב"ג, ומהדרום למרכז ולצפון, יופעלו כסדרן.

לנוסעי הרכבת מומלץ להתעדכן בפרטים המלאים באתר רכבת ישראל, בפייסבוק וביישומון.

לכבוד יום העצמאות, רכבת ישראל תנפיק כארבע מאות אלף כרטיסי נייר בעיצוב מיוחד עם דגל המדינה.
הכרטיסים יונפקו בכ-500 עמדות אוטומטיות לממכר כרטיסים ובקופות מאוישות, המוצבות במעל 60 תחנות ברחבי הארץ.

It is not Android