No Tag To Print

אילוסטרציה. צילום: גרשון אלינסון פלאש 90

כך נראה אישור המעבר של בעלי התפילה והתוקעים

המשרד לשירותי דת מנפיק לרגל החגים המתקיימים בסגר אישורי מעבר בין ערים, אשר יוענקו לבעלי התפילות והתוקעים בשופר

לאור דרישת חברי הכנסת החרדיים למצוא פתרון שיאפשר את קיום התפילות ותקיעת השופר בימים הנוראים, הוביל מנכ"ל המשרד לשירותי דת עו"ד עודד פלוס בשיתוף עם משרד הבריאות פתרון בדמות אישור מעבר לבעלי התפילה והתוקעים בשופר, זאת בכדי לאפשר להם מעבר לצורך מילוי תפקידם.

"לחזנים ובעלי התקיעה יש תפקיד מרכזי בניהול ועריכת סדרי התפילה בימים הנוראים. הצורך לאפשר מעבר לאותם בעלי תפקידים הוא קריטי בכדי לקיים את מצוות החג" אמר המנכ"ל.

במשרד הבריאות נענו לבקשה ובדיונים שנערכו בין מנכ"ל המשרד ופרויקטור הקורונה פרופ' רוני גמזו הוחלט על הענקת אישורי מעבר מיוחדים לחזן ולבעלי התקיעה.

It is not Android