No Tag To Print

יממ, ימ"מ, משטרה, כוחות מיוחדים, משטרת ישראל
שרה בק

כך נחשף הנהג המדליף של יאיר נתניהו כחוקר פרטי

בהמשך לחשיפת "היום הזה", עו"ד יעל דולב מתראיינת לתוכנית ומספרת מה הוביל לחקירה הנגדית בפרשת הקלטות יאיר נתניהו