No Tag To Print

כך ייקרא השבט החדש בבני עקיבא

שבת הארגון של בני עקיבא הסתיימה הערב וכעת התבשרו חברי שבט הרא"ה כי שמם החדש יהיה "סיני". השם נבחר ע"י מליאת ההנהלה הארצית של התנועה

שבת הארגון של תנועת בני עקיבא הסתיימה הערב לאחר חודש של פעילות אינטנסיבית וערכית בהובלת קומונריות הסניפים ברחבי הארץ. הערב נערכים בסניפים מופעי הדגלנות, כתובת האש והופעות החניכים. חודש ארגון עסק בנושא השנתי "מצווה ועושה". עיקר העיסוק התמקד במחויבות שלנו להלכה ולחיי תורה ומצוות גם בעיתות קושי ואתגרים העולים חדשות לבקרים.

הערב התבשרו חניכי שבט הרא"ה כי שמם החדש יהיה "סיני" ההחלטה התקבלה בתחילת השבוע שעבר, בתום דיון והצבעה צמודה במליאת ההנהלה הארצית שהתכנסה בבית שמש.

מזכ"ל בני עקיבא יאיר שחל: "בשנה זו עסקנו באופן מעמיק בנושא המחויבות והעלינו על נס את הרצון, האהבה והלב הבוער לקיום הערכים הנשגבים של כולנו ואת הקריאה לחיים של תורה ועבודה כ"מצווים ועושים". בחירת השם סיני היתה הטבעית ביותר ביחס לכך- בסיני- נכרתה הברית העמוקה בין עם ישראל לא-לוקיו, ובסיני– אמרנו נעשה ונשמע וקיבלנו את המחויבות  לדרך של חיי עשייה ואמונה. מסיני יצאה הקריאה במסע הארוך שלנו למפגש עם התורה בכל מרחבי החיים ובסיני גילינו כי כוחנו טמון בענווה ובפשטות."

שחל גם בירך את חברי השבט החדש "סיני" והדגיש את חשיבות האחדות בעם ישראל: "בימים אלו  נשמעים קולות של מחלוקת נוקבת בעם ישראל וברגע מיוחד זה אנו מבקשים לזכור את עוצמת המעמד בסיני בו חנה כל עם ישראל יחדיו: כל הגוונים וכלל הסגנונות עמדו כאיש אחד בלב אחד. לאור שמכם חברי שבט סיני אנו קוראים דווקא בימים אלו להוסיף ולבקש את האחדות והאחווה בין כל חלקי עמנו."

בנוסף, הערב קיבלו לראשונה בוגרי שבטי יובל בעלי צרכים מיוחדים שם חדש לשכבה הבוגרת (גיל 15 לערך) אשר ילווה את כלל הבוגרים לאורך השנים. השם "אופק" נבחר גם כן בהצבעה במליאת התנועה הארצית בתחילת השבוע, כאשר זהו חלק מתכנית חדשה- מתבגרים בתנועה" שהחלה לפעול השנה בסניפים. במסגרתה ישתלבו לראשונה חניכי אופק בשכבה הבוגרת של חבריא ב' ותותאם עבורם תכנית חדשה ברמת התוכן וצורת הפעילות,כשבין היתר יתנדבו חניכי אופק באופן רציף לאורך השנה כולה.

מזכ"ל בני עקיבא יאיר שחל: "אנו רואים חשיבות עליונה בקידום והגדלת הפעילות של חניכי שבטי יובל. לאחר שנים בהם פעלו החניכים במסגרת חבריא א', התנועה החליטה להתקדם לשלב הבא ולבנות תכנית מלאה חדשה שמייסדת לראשונה שכבת חבריא ב' גם בקרב חניכי שבטי יובל, שמהיום והלאה תיקרא, כאמור, אופק."