בתנועת 'רגבים מזהירים מפני התפשטות הבניה הבלתי חוקית ביו"ש של הפלסטינים. בתנועה מציגים מה עלול לקרות לו יהיו האזורים הללו בשליטת הפלסטינים וכיצד רקטה פשוטה תוכל לפגוע בערי ישראל.

אורן רפאל

אורן רפאל

כתב אקטואליה ומנהל תוכן. orenre@gmail.com