No Tag To Print

הייקו מאס
השר כחלון חותם על הצו להעברת השגרירות לירושלים

כחלון חתם על הצו שיאפשר את העברת השגרירות האמריקאית לירושלים

אחרי שהמועצה הארצית לתכנון ובנייה המליצה, לבקשתו, להעניק פטור מתוכנית ומהיתר הקמת חומה ודרך מילוט עבור השגרירות האמריקאית בירושלים, שר האוצר חתם: "שמח וגאה להפעיל את סמכותי כשר האוצר של מדינת ישראל ולחתום על הצו":

שר האוצר משה כחלון חתם על הצו שיאפשר את העברת השגרירות האמריקאית לירושלים. "אני שמח וגאה להפעיל את סמכותי כשר האוצר של מדינת ישראל ולחתום על הצו שמאפשר לנשיא טראמפ לממש את הבטחתו להעביר את שגרירת ארה"ב מתל אביב לירושלים", אמר כחלון והוסיף כי "מדובר ברגע היסטורי שחיכינו לו הרבה מאוד שנים. הצו הזה נחתם אחרי עבודה קשה, מאומצת ומורכבת שנעשתה בזמן שיא".

לדבריו, "כשר בממשלת ישראל, כאזרח מדינת ישראל וכיהודי אין דבר ששווה יותר לעבוד עבורו, להתאמץ עבורו ולהשתדל עבורו מאשר להעביר את שגרירות ארה"ב לירושלים, ולזכות באופן רשמי בהכרה מהחשובה שבידידותינו ארה"ב שירושלים היא בירת ישראל לנצח נצחים".

שגרירות ארצות הברית בתל-אביב. צילום: פלאש 90

 

המהלך המזורז התאפשר בעקבות בקשתו של השר מהמועצה הארצית לתכנון ובנייה, שהחליטה להמליץ על הענקת פטור מתוכנית ומהיתר הקמת חומה ודרך מילוט עבור השגרירות האמריקאית בירושלים.

המועצה הארצית, בראשות מנהלת מינהל התכנון דלית זילבר, החליטה אתמול (ג') להמליץ לשר כחלון, לפטור את עיריית ירושלים מתוכנית ומהיתר לצורך הקמת חומה וסלילת דרך מילוט עבור השגרירות האמריקאית בירושלים, לפי סעיף 266ה' לחוק.

בפני המועצה הארצית הוצגו החשיבות והדחיפות הלאומית בהשלמת סידורי הביטחון הדרושים עד למועד מעבר שגרירות ארה"ב לירושלים, עליו הכריז נשיא ארה"ב. לאור הצורך בהתאמות המתחם הקיים לדרישות האבטחה של מתחם המשמש כמקום מושבו של השגריר אשר השלמתן נדרשת עד למועד המעבר, החליטה המועצה להמליץ על הפטור כאמור.

לאחר שהוצגו בפני המועצה הארצית עיקרי הבקשה, נוסח הצו והתשריטים המצורפים לו, ולאחר ששמעה את עמדת משרד החוץ ואת עמדת עיריית ירושלים, החליטה המועצה להמליץ לשר האוצר, בהתאם להוראות סעיף 266ה(ב) לחוק, לקבוע בצו פטור מתוכנית ומהיתר עבור הקמת וסלילת דרך מילוט. זאת, במיקומים שהוצגו בפניה ולתקופה של עד 3 שנים, במהלכן יבוצעו העבודות והשימושים מכוח הצו.

It is not Android