No Tag To Print

צילום: שאטרסטוק

ישראל תש"פ: רוב האוכלוסייה שומרת מסורת | כל המספרים

לקראת השנה החדשה, בלמ"ס מפרסמים עיקרי נתונים משנים קודמות; כמה עולים, כמה חתונות, כמה ילדים? – הכל בכתבה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) מפרסמת היום את עיקרי הנתונים מהתקופה האחרונה. בין הנתונים:

גידול במספר האוכלוסייה

בסוף שנת 2019, נאמדה אוכלוסיית ישראל בלמעלה מתשעה מיליון נפש, כששבעים וארבע אחוז מהם יהודים (כ-6.773 מיליון, כן ירבו).

קצב הגידול השנתי של כלל האוכלוסייה – 1.9%.

שומרי מסורת וחילונים

בהתפלגות האוכלוסייה, 43.1% מבני העשרים ומעלה הגדירו את עצמם כ'לא-דתיים חילונים', בעוד ש-56.9% הגדירו את עצמם כדתיים ושומרי מסורת ברמות שונות.

צילום: שאטרסטוק

רק בשמחות

חתונות

במהלך שנת 2018, מספר הזוגות שנישאו היה 49,410, ומספר הזוגות שהתגרשו עומד על 15,605.

ילודה

במהלך שנת 2019, מספר התינוקות שנולדנו בארצנו עומד על 182,016.

בנימין נתניהו, אבו מאזן

עולים

במהלך שנת 2019, עלו לארץ ישראל 33.2 אלף, כשהם מעלים את מספר העולים מקום המדינה ל-3.3 מיליון.

חיים פה

ממוצע תוחלת החיים בארץ בסוף שנת 2019, עומד על גיל 81 לגברים, וגיל 84.7 לנשים.

חיים ובריאים: 83.9% מהתושבים מעל גיל עשרים, מדווחים שמצב בריאותם הוא טוב/טוב מאוד!

חינוך

בשנת תשע"ט – 2018/2019, היו בבתי הספר 1.795 מיליון תלמידים, כשבחינוך היסודי לומדים מיליון וחמישים אלף, ובגילאי העל-יסודי לומדים 745.3 אלף תלמידים.

מספר עובדי ההוראה בשנה זו, עומד על 161.3 אלף.

זכאים לבגרות: 75.7% מהנבחנים, זכאים לתעודת בגרות.

מבט לעתיד

בשנת תשפ"א – 2020/2021 מספר התלמידים הכולל במערכת החינוך, צפוי להיות כ-2.398 מיליון, לעומת כ-2.348 מיליון בשנה המסתיימת – גידול של כ-50 אלף תלמידים – 2.1%.

צילום: אליהו ינאי
צילום: אליהו ינאי

בצפי לעשור הקרוב, (2021-2030) בלמ"ס מעריכים כי מספר התלמידים הכולל במערכת החינוך צפוי לגדול ולהגיע לכ-2.835 מיליון בשנת 2030, שזה תוספת של כ-487 אלף תלמידים לעומת הצפי לשנת 2020 (גידול של מעל 20%!).

סטודנטים

מספר הסטודנטים לשנת תשע"ט – 2018/2019 עומד על 268.6 אלף, מהם 194.3 אלף לומדים תואר ראשון, 61 אלף בלימודי תואר שני, ו-12 אלף בלימודי תואר שלישי.