No Tag To Print

.
Photo by David Cohen/Flash90

שר הבריאות: "התחלואה במגזר החרדי – תעודת עניות למדינה"

בוועדה חוק חוקה ומשפט שהתכנסה היום, אמר אדלשטיין את הדברים, והוסיף "אם נראה את ראש השנה באומן במימדים ומספרים של שנים עברו- זה יהיה אסון."

חבר הכנסת חסיד אמר בוועדה, על ידי שימוש באפליקציית הזום, ממקום בידודו כי "התורה אומרת שניתנה רשות לרופא לרפא. והיא מכוונת אותנו, לסמוך על אנשי המקצוע. וכך אנו עובדים. הבעיה כשההוראות אינן אחידות לכל התחומים. נוצר בלבול וחוסר אמון. והרשות שניתנה לרופא לרפא מתערערת".

עוד אמר חסיד "לא ייתכן שתהיה אפליה בין תרבות ובילוי לבין בתי כנסת. נוצר מצב שבכל מקום מוצאים את הדרך לפתוח ורק בבתי הכנסת מצמצמים. בעוד שדווקא בתי הכנסת בטוחים יותר, בגלל ההתנהגות בהם. יושבים על מקום אחד, עוטים מסכה כל הזמן. לא מדברים אחד עם השני". לסיכום קרא ח"כ חסיד "לקבוע תו סגול לבתי כנסת שיקבע הנחיות ברורות לפי גודל בתי הכנסת, להסיר חלק מהמגבלות ולהתיר מה שניתן באופן שלא מסכן את חיי הציבור".

 

Photo by Gershon Elinson/Flash90

 

הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו השתתף בדיון, אף הוא דרך אפליקציית הזום ואמר כי "אינו דומה בית כנסת גדול שיכול להכיל מאות אנשים, בו ההנחיות לא הגיוניות, לבית כנסת קטן שם באמת צריך להקפיד על הכללים ועל ההנחיות". עוד אמר הרב לאו כי "רוב מוחלט של בתי הכנסת מקפידים על הנחיות משרד הבריאות".

יו"ר וועדת חוקה ח"כ אשר אמר בדיון : "קשה לנו עם הרבה דברים, אבל יש שני דברים שהכרחיים לציבור החרדי יותר מכל והם התפילות בבתי הכנסת ועולם התורה והישיבות, חייבים למצוא לזה פתרון".

כמו כן, השר יולי אדלשטיין בוועדת חוקה אמר כי "אנחנו מנסים להגיע לקריטריונים אחידים. בחללים סגורים ברור שיש סיכון גבוה יותר, גם בבית כנסת וגם במסעדה. הציבור החרדי ברובו מקפיד על ההנחיות, ועדיין התחלואה ב-50% נמצאת במגזר החרדי. זו תעודת עניות למדינה. לא לציבור החרדי. אם נראה את ראש השנה באומן במימדים ומספרים של שנים עברו- זה יהיה אסון." חבר הכנסת אשר ענה לו: "מן הראוי שמשרד הבריאות יעשה במגזר החרדי חלוקה לפי בתי אב ולא לפי מספר חולים, זה מדד יותר ראוי ונכון".

 

Photo by Yossi Zeliger/Flash90

שר הבריאות אדלשטיין התייחס לנושא הסגרים ואמר כי "סגר כללי זה הכדור האחרון בקנה. אנחנו עושים הכל לא להגיע לשם. אנשים מתחכמים ועושים "הפגנה לחתונה" ויוצרים שרשרות הדבקה". חבר הכנסת אשר אמר לסיום לשר הבריאות "שמענו ממך מאחורי הקלעים כיוון חיובי, לא נאתגר אותך להצהיר כאן, מצפים לבשורות טובות". אדלשטיין מגיב: "סתם ולא פירש