No Tag To Print

Boaz Golan.jpg
השר יריב לוין. צילום: הדס פרוש, פלאש 90

יריב לוין לפרקליט המדינה: פתח בחקירה נגד אהוד ברק

"דבריו החמורים של מר ברק הינם על פניהם העלבה אישית של עובד ציבור"
 

השר יריב לוין הגיש לפרקליט המדינה שי ניצן דרישה לפתוח בחקירה נגד אהוד ברק בשל השתלחותו של ברק במבקר המדינה.

"אני מבקש לפנות אליך בנושא שבנדון ולהגיש בזאת תלונה נגד מר אהוד ברק" כתב השר לוין במכתב לניצן והוסיף "בגין העלבת עובד ציבור סעיף 288 לחוק העונשין התשל"ז-1977 (להלן: "חוק העונשין") וכל זאת לנוכח מה שיתואר להלן:
1. היום, 13.08.2019, בראיון בגלי צה"ל מר אהוד ברק (מקום עשירי ברשימת המחנה הדמוקרטי) תקף בחריפות את מבקר המדינה, מר מתניהו אנגלמן. הדברים שנאמרו על-ידי מר אהוד ברק הם:
"אני מצר מאוד שלא עמד הכוח לכחול לבן להיאבק על פרופ' יפעת ביטון… או על אלוף במילואים גיורא רום, שאחד מהם יהיה מבקר המדינה ולא הסמרטוט הזה שמשרת את נתניהו כמו סמרטוט רצפה".

2. סעיף 288 לחוק העונשין קובע: "המעליב בתנועות, במלים או במעשים, עובד הציבור, או דיין או פקיד של בית דין דתי או חבר ועדת חקירה לפי חוק ועדות חקירה, תשכ"ט-1968, כשהם ממלאים תפקידם או בנוגע למילוי תפקידם, דינו – מאסר ששה חדשים". סעיף זה משקף את גישתו של המחוקק, לפיה עובד הציבור, המשרת את הציבור, חשוף יותר מאחרים לביקורת על מעשיו, ולכן זקוק להגנה מיוחדת מפני גלישתה של הביקורת להעלבה אישית, ולא די לו בהגנה הניתנת לכלל התושבים, למשל באמצעות דיני לשון הרע.

3. דבריו המסיתים והחמורים של מר ברק הינם על פניהם העלבה אישית של עובד ציבור, והלבנת פניו ברבים.

4. נדמה שלא יכול להיות חולק כי במידה ואמירה כמו זו של מר ברק, אשר נאמרה בתחנת רדיו אשר רבים מאוד מאזינים לה, תעבור לסדר היום, הרי שפירושו של דבר ריקון הוראת סעיף 288 לחוק העונשין מכל תוכן. אדגיש, כי אין מקום לאמירות אישיות מסוג זה, להבדיל מביקורת על מוסד או אדם מסויים לגופו של עניין, ביקורת שהינה חיונית וחשובה. הטחת עלבון אישי ואמירה כפי שהשמיע מר ברק, איננה יכולה להיחשב בשום מקרה ונסיבות כביקורת לגיטמית לגופו של עניין.

6. נוכח העובדה כי אנו בעיצומה של מערכת בחירות, קיימת חשיבות מיוחדת בפעולה מהירה ונחרצת של רשויות אכיפת החוק בעניין זה, על מנת שלא יווצר הרושם שאמירות מן הסוג הזה הינן שיח מקובל, בפרט בתקופה זו.

7. הנני מודה מראש בעד טיפולך בעניין זה,

ח״כ יריב לוין
שר התיירות"

It is not Android