No Tag To Print

.
Photo by Noam Revkin Fenton/Flash90

יו"ר הקואליציה: ניעדר מהצבעה על 'פסקת ההתגברות'

זהר כתב כי "צר לי לבשר שעמדתי לא התקבלה. הליכוד לא יצביע בעד פסקת ההתגברות אלא ייעדר מההצבעה".

יו"ר הקואליציה מיקי זהר הודיע כי סיעת הליכוד תיעדר מההצבעה בעניין חוק 'פסקת ההתגברות'.

זהר כתב כי "צר לי לבשר שעמדתי לא התקבלה. הליכוד לא יצביע בעד פסקת ההתגברות אלא ייעדר מההצבעה. לאחר בירורים ובדיקות היה ברור שהצבעה בעד החוק (שגם לגביו יש לא מעט מחלוקות גם בתוך הימין) היתה מביאה לבחירות באופן ודאי. מתוך רצון אמיתי לנסות ולייצב את הקואליציה ולמנוע בחירות הוחלט להעדר".