No Tag To Print

בנייה בישוב החדש עמיחי המיועד למפוני עמונה, יוני 2017. צילום: פלאש 90
דיור או חלב? יעדי האוצר לשנת 2019. צילומים: נתי שוחט, הדס פרוש, פלאש 90

יוקר הדיור – בחוץ, יוקר המחיה – בפנים: יעדי האוצר ל-2019

בעוד בתוכנית העבודה של משרד האוצר המילה "דיור" לא נזכרת, היעד המרכזי שהציב משרד הבינוי והשיכון לשנת 2019 הוא הוא הגדלת היצע הדירות • במה כן מתמקד משרד האוצר? מחיר החלב

It is not Android