No Tag To Print

יועצת פרלמנטרית של אחד מחברי הכנסת אשר פונתה לביהח לאחר שלא חשה בטוב- הרי שלאחר בדיקת קורונה שעברה נמצאה שלילית.