No Tag To Print

На изображении может находиться: 1 человек
יועמ"ש הכנסת, עו"ד איל ינון. צילום: פלאש 90

יועמ"ש הכנסת: אין מניעה לדון בחסינות נתניהו

היועץ המשפטי של הכנסת פרסם חוות דעתו לגבי דיון בחסינות נתניהו וקבע: אין מניעה להקים וועדת כנסת שתדון בחסינות כבר עתה.

יועמ"ש הכנסת עו"ד איל ינון פרסם חוות דעתו האם ניתן לקיים דיון בדבר חסינותו של נתניהו בוועדה המסדרת, ולא וועדת הכנסת שאינה קיימת מתוקף המצב הפוליטי בו שרויה המדינה.

חוות הדעת פורסמה בעקבות הגשת כתב האישום נגד ראש הממשלה ליו"ר הכנסת ולבית המשפט המחוזי בירושלים, על ידי היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט, הפותחת את תקופת 30 הימים בהם לראש הממשלה ניתנת האפשרות לבקש חסינות מהכנסת. באין וועדה שתדון בבקשת החסינות, ההליך המשפטי צפוי להתעכב.

בנוסף, חוות הדעת מפורסמת בעקבות פניות רבות בין היתר גם של חברי כנסת וסיעות העבודה והמחנה הדמוקרטי.

עו"ד ינון קבע כי לוועדה המסדרת בראשות ח"כ אבי ניסנקורן אין סמכויות לדון בחסינות נתניהו וכי סמכות זו נתונה אך ורק לוועדת הכנסת, כנקבע בחוק. "בדומה" הוסיף ינון, "לא ניתן לקיים דיוני חסינות גם בוועדה "מיוחדת" שתוקם לשם כך. כלל הוא, כי כאשר חוק מסמיך ועדה ספציפית לדון בעניין מסוים לא ניתן לקיים את הדיון בוועדה אחרת מזו הקבועה בחוק המסמיך מבלי לתקנו".

כמו כן, מבהיר היועץ המשפטי של הכנסת כי לא ניתן לדלג על שלב הדיון בוועדת הכנסת ולהעביר את הדיון ישירות למליאה. יחד עם זאת, הוא מדגיש כי לא קיימת מניעה להקים וועדת כנסת כבר בכנסת ה-22, בתנאי ויהיה לכך רוב: "אם חברי הכנסת יסברו שנוכח חשיבות הדיון בבקשת החסינות יש מקום לחרוג מההתנהלות המקובלת בכנסת, ויתגבש רוב להקמת ועדת כנסת קבועה כבר בשלב זה, אינני סבור שקיימת מניעה משפטית לעשות כן".

בהמשך, כותב עו"ד ינון כי המצב הפוליטי הנוכחי סביר ויטה את הכף לטובת מניעת המשך עיכוב ההליך: "בנסיבות אלה יהיה על הכנסת ה- 23 להקים את ועדת הכנסת אף בטרם הקמתן של יתר הוועדות, על אף הקושי הכרוך בכך".

על פי חוות דעתו של עו"ד ינון, אין סמכויות לוועדה המסדרת, אין חובה משפטית להקים וועדת כנסת ומאידך אין מניעה לעשות כן כבר בכנסת הנוכחית. כמו כן, יש להתחשב בנסיבות הפוליטיות ולמנוע עיכובו של ההליך המשפטי.