No Tag To Print

צילום: דוד כהן פלאש 90

יוזמה מרגשת: תקיעת שופר המונית בראש השנה

המיזם, קורא לבעלי השופרות להצטרף לתקיעת שופר המונית

בעקבות הסגר וההגבלות על התפילות, ארגון הרבנים 'בנועם' קורא לכולם להצטרף לתקיעת שופר המונית שתתקיים ביום השני של ראש השנה בשעה 11:00 בבוקר בכל ערי ישראל.

מספר רבנים אף יצא במכתב תמיכה הקורא ליטול חלק במיזם תקיעת המרפסות ביום ראש השנה. לדברי הרבנים יש אחריות כלל ישראלית, לדאוג לתקיעת שופר עבור כל יהודי החפץ בכך: "האחריות הכלל ישראלית מחייבת אותנו לדאוג לציבור כולו, כולל הציבור המסורתי והכללי אשר גם הוא מחובר אל הקודש".

צילום: גרשון אלינסון פלאש 90

לנוכח החשש כי בעקבות המגבלות יהיו רבים שלא יצאו ידי חובת תקיעת שופר, קוראים הרבנים לכל מי שיש לו כישרון לתקוע בשופר ויש ברשותו שופר, להצטרף ליוזמת ארגון הרבנים 'בנועם', לתקיעת שופר המונית ביום השני של ראש השנה בשעה 11:00 בבוקר בכל ערי ישראל. תקיעת השופר המאוחדת תתקיים במרפסות ברחבות ובחצרות, ותאפשר לכל מי שהשנה נמנע ממנו להגיע לבית הכנסת, לשמוע תקיעת שופר.

"מיזם זה מבורך ונחוץ ויש בו כדי לחבר את נשמת האומה כולה למצוות היום – תקיעת שופר", סיימו הרבנים את מכתבם.


כאמור ארגון 'בנועם' יצא במיזם, לתקיעת שופר כלל ישראלית, בבוקר השני של ראש השנה בשעה 11:00 "המיזם נולד מביקוש אדיר של קהל מסורתי המקפיד לשמוע את קול השופר, ושחושש השנה שבשל הקורונה לא יוכל לבקר בבתי הכנסת או במקומות התפילה הקבועים כמדי שנה", סיפרו היוזמים. מודל ההשראה של המיזם הוא שירת המרפסות בימי הסגר הגדול בחודש ניסן. שירה שכללה הצדעה לצוותי הרפואה ושירים של חג הפסח.