No Tag To Print

נתניהו מענקים
צילום: קובי גדעון, לע"מ

יוזמה: מענק גם לקראת החגים

בזמן שנמשכת העברת המענקים לציבור כחלק מתכנית המענקים, ראש הממשלה בנימין נתניהו יוזם מענק נוסף לרוב אזרחי המדינה באמצע חודש ספטמבר, ערב חגי תשרי

בזמן שנמשכת העברת המענקים לציבור כחלק מתכנית המענקים, ראש הממשלה בנימין נתניהו יוזם מענק נוסף לרוב אזרחי המדינה באמצע חודש ספטמבר, ערב חגי תשרי. נתניהו רמז בישיבת סיעת הליכוד כי בקרוב יועברו עוד כספים לאזרחים, במטרה לסייע בתקופת משבר זו. הפעם מתכוונים בממשלה לתת מענק מוגדל במיוחד ערב ראש השנה לאוכלוסיות החלשות, ומענק קטן יותר לשאר האזרחים. את המענקים מגבש יועצו הכלכלי של ראש הממשלה, פרופ' אבי שמחון.

כזכור, בימים אלו מועברים המענקים אותם אישרה הממשלה זה מכבר.

המוסד לביטוח לאומי. צילום: יונתן סינדל, פלאש 90

במסגרת הסיוע הלאומי מוענקים בימים אלו בין היתר:

הורים לילדים עד גיל 18- יקבלו מענק עבור כל ילד שמשולמת עבורו קצבת ילדים, על פי הנוסחה הבאה: 500 שקל לכל ילד עד הילד הרביעי ו-300 שקל עבור כל ילד מהילד החמישי וללא הגבלה. בפעימה הראשונה, שהחלה הבוקר, יקבלו ההורים מענקים רק עבור הילדים בצורה אוטומטית לחשבון הבנק אליו משולמת קצבת הילדים, ללא צורך ברישום מיוחד. ההורים יוכלו לחשב מהו גודל המענק המגיע להם באתר ביטוח לאומיבמקרה של הורים גרושים, יועבר המענק עבור הילדים להורה שמקבל עבורם את קצבאות הילדים מדי חודש. ההורה השני יקבל 750 שקל לעצמו. המענקים עבור ההורים עצמם יעברו בהמשך השבוע.

כל אזרח מגיל 18 ומעלה- יקבל כאמור 750 שקל. מי שמרוויח מתחת ל-651 אלף שקל ויש לו בנוסף ילדים מתחת לגיל 18, זכאי לקבל 750 שקל עבור עצמו וגם את המענק עבור כל ילד. אזרחים שהכנסתם גבוהה מ-651 אלף שקל בשנה, לא יהיו זכאים למענק עבור עצמם, אולם כן יהיו זכאים למענקי ילדים.

ביום רביעי ישולמו המענקים הרגילים לכל המבוגרים מגיל 18 ומעלה בסכום של 750 שקל. יקבלו אותם נשואים עם ילדים שקיבלו היום את המענקים, נשואים ללא ילדים, גרושים אלמנים ורווקים.

בנוסף לאלו יקבלו מקבלי הקצבאות מענק מוגדל, בשווי 1,500 שקלים.