No Tag To Print

צילום: אליהו ינאי

טיוטת תקציב 2020 – למרות שאין שר אוצר מתפקד

ללא שר אוצר שמתפקד, אגף תקציבים העביר למשרדי הממשלה טיוטת תקציב המשכי ל-2020 הכולל קיצוץ של 20 מיליארד שקל.

בחשב הכללי זעמו, ושלחו מסר: "אין לפעול על פי הנחיות אגף תקציבים"