התחזית: החורף חוזר לביקוראביה ריש

אביה ריש

עורכת תוכן, אתר ערוץ 20