אמש פורסם פסק הלכה מטעם "אִגוד חכמי המערב בא"י", בו מופיעות חתימותיהם של ארבעה עשר רבנים מחכמי מרוקו, המתיר להשתמש בתוכנה zoom לצורך עריכת ליל הסדר המשותף לזקנים ובני משפחותיהם הנמצאים בבתים שונים, "על מנת שיוכלו לעשות את הסדר בצוותא דרך התוכנה".

בין הנימוקים שפורסמו: "רבים מבני ישראל הצעירים, אילולי הקשר שלהם עם הסבא והסבתא, אפשר שכלל לא יסבו לשלחן הסדר, ורק הקשר עם הסבא, יגרום להם להשתתף במצות ההגדה ואכילת מצה… זאת ועוד, ענין נוסף יש בזה, והוא הצורך להסיר עצב מן המבוגרים והזקנים, לתת להם מוטיבציה להמשיך להאבק על חייהם, ולמנוע מהם דכאון ורפיון נפשי, אשר יכול להביא אותם להתייאש מן החיים".

היתר 'זום' בליל הסדר, גירסה ראשונה

 

בדיקת ערוץ 20 מעלה כי מאחורי 'פסק ההלכה' עומדת טעות גדולה, וייתכן שאף הטעיה מכוונת.

הכול התחיל בשאלה הזו שהופנתה לרב אליהו אברז'ל שליט"א, ראש אבות בתי הדין בירושלים:

"המחקרים מראים שהבדידות הורגת תוך חודשים 1% מבני 75 ומעלה ובדידות המלווה בחרדה תהרוג יותר. רוב הנפטרים במדינות כמו איטליה וספרד הם אנשים עריריים ללא נכדים, או כאלו שלא ראו נכדם יותר משנה, חוסן הגוף והנפש שלהם לא עמד במחלה…"

הרב ענה: "אם המציאות כזו, אפילו בספק סכנה מחללים את השבת ואפילו ע"י גדולי ישראל, ק"ו יום טוב, ובפרט בעניין חשמל שרבו המתירים…"

ההבדל בין תשובת הרב כהוויתה לבין האופן שבו היא פורסמה והוצגה הוא קריטי: הרב נשאל על מקרים בודדים של סכנת נפשות. ועיקר הסיבה להתיר את השימוש בתוכנה היא, כדבריו: "ספק סכנה". ידוע לכל שהטעם של ספק פיקוח נפש דוחה (כמעט) את על האיסורים שבתורה.

לעומת זאת, במכתב כפי שהוצג לציבור (אותו לא ראו מעולם הרבנים החתומים עליו), מצטייר כאילו ישנם שתי סיבות להתיר – הרצון לשתף את כל בני הבית בליל הסדר שעלול לא להתממש אם לא כולם יהיו נוכחים בסדר, וכן "הצורך להסיר עצב מן המבוגרים והזקנים" באופן שייתן להם שמחה, ואף מוטיבציה להילחם על חייהם.

השינוי ה'קטן' משנה את ההיתר, מהיתר במצבים בהם קיימת סכנה וחשש דיכאון, להיתר גורף לכלל האוכלוסיה.

מכתב השאלה לרב אברז'ל ותשובתו (בכתב יד)

 

רבנים נוספים מתוך הארבעה עשר החתומים התירו באופן אחר ומסיבות אחרות מכפי שפורסם.

הרב משה סוויסה, שחתום על ההיתר שפורסם, פרסם היום:

"ידידיי, בשעות האחרונות הופץ ברשתות הלכה לעניין היתר שימוש ב'זום' בליל הסדר.

אבהיר כי כוונתי הייתה למקרי קיצון ביותר, על גבול פיקוח נפש, של אותם בודדים שרגילים לחוג מדי שנה עם משפחתם. בהסתמך על רבים מפוסקי ספרד שהתירו לכתחילה את הדלקת האור ביו"ט, וכפי שסקרתי בספרי עטרת אבות, ועתה מסתמכים על כך לפיקוח נפש בלבד.

עניין זה בורר הלכתית בתוך פורום סגור, במסגרת שאלה הלכתית שרב קהילה קיבל מאדם בקהילתו. ולא היה אמור לצאת כפסק הלכה לכלל הציבור, כדי שלא יהווה מדרון חלקלק. וגם זאת רק לאחר שראיתי את חתימותיהם של תלמידי חכמים מובהקים כמו רבי אליהו אברז'ל ורבי משה אלחרר.

הדברים הוצאו מהקשרם, שנזכרו לעניין מצב פיקוח נפש בלבד, עבור אנשים ספציפיים, והופצו כהיתר לכתחילה. לכך הנני מסיר את ידי ממכתב זה".

וכן הרב יונתן סרור, שפרסם היום: "לצערי, נפלה טעות במכתב שהתפרסם זה עתה ברשתות החברתיות בשם כמה רבנים שכבודם במקומם מונח, ושמי נוסף לחתימת המכתב.

ברצוני להבהיר: אינני מתיר בשום פנים שימוש לא במחשב, לא בטבלט, ולא בפלאפון ביו"ט. לא בצורה ישירה, לא על ידי גוי, ואפילו לא בגרמא. הופץ בFacebook סרטון שבו אני דן בשאלה שנשאלה על ידי הגולשים, אבל אינני מכריע בנושא. הדגשתי שהדבר מצריך הכרעת גדולי הדור, והרבנות הראשית. לצערי, דברי הובנו לא נכון וכתוצאה מכך התפרסם בשמי שאני מתיר. לשמחתי הדבר תוקן מידית.

בנוסף, כעת פנינו צריכים להיות לאחדות בקרב הרבנים, לחיזוק מעמדה של הרבנות הראשית, ולחיזוק צאן מרעיתנו".

עם הרבנים שמשכו ידם מהמכתב נמנה גם הרב אהרן כהן שפרסם: "הפסק שפורסם בשם חכמי מערב, פורסם ללא ידיעתי . התקיים שיח רבנים בנושא, אולם לדעתי יש להמשיך ולפנות לגדולי ישראל וכן לפיתרון אפשרי ע"י מכון צומת ולא לצאת כרגע בפסק פומבי כזה. ולכן הסרתי ידי ממנו".

בגירסה מחודשת, בעקבות הבהרות הרבנים, פורסם ההיתר שוב, כאשר מופיעים בו שמותיהם של שבעה רבנים, מחצית ממספר הרבנים שבמכתב המקורי.

היתר 'זום' בליל הסדר, גירסה שניה

אלא שגם הרב אברז'ל עצמו מחה על פרסום הדברים, וכפי שכתב רב שדיבר איתו על העניין: "הטעם האחרון שמנוסח כטפל [סכנת נפשות לזקנים], לפי הרב אברג'ל הוא העיקר, הרב שוב חזר אלי אחר שראה את המכתב ומחה, ואמר שהשאלה היתה אחרת, כאשר אמרו בשם מומחה שישנם זקנים מסוימים שתוך חודשיים ימותו מהבדידות. ועל זה הרב ענה אם זה נכון אז מותר".

מהתכתבות נוספת עולה שהרב לא חתם על פסק זה: "הרב כלל לא התייחס בהיתר לאפשרות שבני המשפחה עלולים כתוצאה מהריחוק לא לעשות את הסדר".

בהמשך התפרסם גם שהרב דב ליאור תומך בפסק זה, אולם מלשכתו נמסר: "היות והתברר לרב ליאור בדיעבד שהנתונים שנמסרו לו מראש כשנשאל בנוגע לשימוש באפליקציית ״זום״ בליל הסדר אינם מדוייקים, ביקש הרב ליאור לפרסם הבהרה, שאין להשתמש באפליקציה ״זום״ ובאפליקציות או תוכנות דומות בליל הסדר".

הרב רפאל דלויה, מזכיר איגוד חכמי המערב ומי שעומד מאחורי המכתב, הודה בשיחה שערכנו עימו שחלק מהרבנים, ביניהם הרב אברז'ל, לא ראו את הנוסח הסופי שפורסם, אך לטענתו אין הבדל מהותי בין ההיתר כפי שפסקו הרבנים לבין ההיתר שפורסם.
לשאלתנו האם הרב אברז'ל התיר שימוש ב'זום' באופן גורף, כפי שעולה לכאורה מהמכתב, ענה הרב דלויה כי במכתב השאלה לרב אברז'ל צויין שיש אדם המסכים לתרום 'אלפי מכשירים' שיאפשרו את שידור ליל הסדר בזום, ומשכך ברור שהשאלה עוסקת בכלל האוכלוסיה ולא בהיתר למקרים מסויימים בלבד.
בעניין הרבנים שחזרו בהם מחתימתם והבהירו כי הוטעו, הרב דלויה הרב להתייחס למקרים ספציפיים מפאת צנעת הפרט, ורק ציין שלחצים רבים מופעלים על כל הרבנים החתומים, וחלקם ביקשו ממנו להסיר אותם, "כל אחד מסיבותיו" אך הבהירו לו שהם עדיין עומדים מאחורי ההיתר.

הבוקר התייחס הרב הראשי דוד לאו להיתר, בראיון לישי שנרב בגלי צה"ל: "חסר אחריות, אפילו לא מגוחך. חוסר הבנה מינימאלי של המשמעות של פסיקת הלכה. חבל שאנשים קובעים דברים ומטעים את הציבור"

"חבל שאנשים מטעים את הציבור". הרב הראשי דוד לאו. צילום: יונתן סינדל, פלאש 90

הרב רפאל דלויה, מזכיר אגוד חכמי המערב, מסר בתגובה:

א. אנחנו לא קשורים לרב דב ליאור ולא פנינו אליו כלל בנושא, ולא פרסמנו שום דבר בשמו. ב. לגבי הרב אברז'ל גם היום קיימנו מספר שיחות איתו אחרי שהפסק שלנו יצא והוא עומד איתן בדעתו ולא חוזר בו בשום דבר. ג. יש נסיון מתוך גורמים אינטרסנטיים לצייר מצב כאילו הפסק מזוייף, והדבר הזה הוא שקר גס. כל הרבנים החתומים בפסק עומדים איתן מאחוריו. והאמת והשלום אהבו.


רוצים להישאר מעודכנים? הצטרפו לקבוצת וואטסאפ או טלגרם שלנו.