בנס גדול, אין פצועים במקום. צילום: חברת נתיבי ישראל
אלדר ממן

אלדר ממן