No Tag To Print

MOSHE ABUTBUL
Photo by Flash90

ח"כ אבוטבול: פועלים פלסטיניים מסתובבים חופשי בשכונות בית שמש

חבר הכנסת משה אבוטבול ביקש מהגורמים הרלוונטיים לפעול כדי "לבער את הנגע" כלשונו

ח״כ משה אבוטבול (ש״ס) סיפר כי פועלים פלסטיניים מסתובבים חופשי בשכונות בית שמש ללא שום גורם שבודק אותם. אבוטבול אמר כי ״בחודש האחרון קיבלתי תלונות רבות מתושבים ברמת בית שמש ג'1 ו-ג'2 על כך שמסתובבים פועלים פלסטינים בתוככי השכונות, בפארקים, במרכזים המסחריים, ועוד.

מצורפים אצלי כמובן גם תמונות ותיעוד של בניני מגורים בתוך שכונות מאוכלסות שהפכו לשיכוני פועלים. כל בר דעת מבין כי אין המדובר רק בשהות למטרות עבודה. זאת ועוד שאנו נוכחים בעלייה תלולה של פריצות לבתים, וגניבות משטחים משותפים, באזורים אלו".
ח" כאבוטבול סיים את דרישתו ואמר "חובת המדינה לתת את הדעת לכך".