כמדי שנה לקראת פתיחת שנת הלימודים מפרסם משרד החינוך את רשימת התיכונים המצטיינים מבחינה ערכית, חברתית ולימודית. בחירת המוסדות נעשתה לפי  חישוב של שורת מדדים בתחומים הערכיים, החברתיים והלימודיים, וכן בהתאם לשיעור השיפור המשמעותי ביותר שחוללו מוסדות החינוך בהשוואה להישגי שנת הלימודים הקודמת. לא מדובר בהישג המביא לכבוד בלבד ומצורף גם פרס כספי – עובדי ההוראה שבבתי הספר הזוכים יתוגמלו בסכום כספי הנע בין 3,169 שקלים לכ-8,451 שקלים.

בשנת הלימודים הנוכחית נכללו בסך הכל 721 חטיבות עליונות שעמדו בתנאי הסף, ומתוכן 288 חטיבות זכו בתגמול. 66% מתוכן הן חטיבות במגזר היהודי-ממלכתי, 18% ממלכתי-דתי, 9% מהחינוך הערבי, 3.5% מהחינוך החרדי, 2.5% מהחינוך הדרוזי, ו-1% מהחינוך הבדואי.

"צוות יקר, לקראת פתיחת השנה קיבלנו רוח גבית נעימה וזכינו גם השנה להיות בין בתי הספר המצטיינים של משרד החינוך בערכים והישגים", כתב ראש הישיבה התיכונית אלוני הבשן, הרב רן שם טוב בהודעה ששלח לצוות החינוכי בישיבה. "שרינו שפרי עשייתנו המסור כל כך למען התלמידים מקבל הכרה נוספת וארצית. כל אחד ואחד מכם עושה את מירב ומיטב יכולתו למען תלמידנו היקרים ולמרות שלא קלה דרכנו יש פרי לעמלנו. גאה להיות שייך לחבורה מיוחדת כמוכם, זכיתי. אני תפילה שנמשיך ביתר שאת בדרך הקשה והמרוממת בה אנו הולכים בשבילי הקושי ואמונה, המסירות וההתמדה, החיבוק והגבול, היחס האישי וכמובן אתם ההון האנושי. מעריך מאוד, רן".

מנכ"ל עמותת "רוח הגולן" גבריאל חמו: "חינוך אמיתי עובר דרך חינוך לערכים, עידוד לפעילות בתנועות נוער, התנדבויות וקידום של יוזמות מצמיחים נוער בריא ומוביל שצפוי לעצב המדינה. אני מאושר מאוד לראות בין מאות בתי הספר את הישיבה התיכונית אלוני הבשן ואת הישיבה החינוכית-חקלאית רגבים בגולן המובילות בערכי העזרה לזולת, התרומה החברתית וההצטיינות הלימודית. אני מודה לצוותים החינוכיים במוסדותינו שעושה עבודה מסורה ומקצועית בטיפוח וחינוך דור העתיד של ישראל".
מערכת ערוץ 20

מערכת ערוץ 20