No Tag To Print

צילום: פלאש 90

חיכיתם להקלות מס? רשות המיסים שכחה להביא את הנתונים לוועדה

במסגרת נוהל חדש של ועדת הכספים שאושר בחודש יולי, התבקשה הרשות להעמיד בפני הוועדה נתונים נוספים לעניין העמותות הזוכות להקלות במס במסגרת סעיפים 46 ו-61

ועדת הכספים דחתה הצבעה לעניין הקלות במס ליותר מ-200 עמותות, לאור כך שרשות המיסים לא העמידה נתונים שהתבקשה להביא

במסגרת נוהל חדש של ועדת הכספים שאושר בחודש יולי, התבקשה הרשות להעמיד בפני הוועדה נתונים נוספים לעניין העמותות הזוכות להקלות במס במסגרת סעיפים 46 ו-61.

נציגי הרשות ציינו היום בדיון כי הם בתהליך מעבר לנוהל החדש, וכי חלק מהסעיפים אינם ברורים להם ובאחדים מהם, הם אינם יכולים לעמוד בשל מניעה חוקית.

יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני, וחבריה מתחו ביקורת על הרשות, ותמהו מדוע לא פנתה לאורך החודשים האחרונים בבקשת הבהרות. בעקבות כך קבעה הוועדה כי ההצבעה לעניין העמותות תדחה ליום רביעי, על מנת שרשות המיסים תעמיד את הנתונים המבוקשים, לגביהם אין מניעה חוקית לעמדת הרשות.

It is not Android