No Tag To Print

צילום: מרים אלסטר, פלאש 90

חיילים? כך ייראה הסגר שלכם

צה״ל פרסם שורת הנחיות למשרתי צה״ל, בעת יציאה וחזרה מחופשה

לאחר הערכת מצב במטה הכללי, הרמטכ״ל רא״ל אביב כוכבי, הנחה כי סבב היציאות בצה״ל יימשך בהתאם להנחיות, גם בתקופת הסגר.

בכירי צה״ל במטה הכללי החליטו על שורת החמרות למשרתים בצה״ל, בעקבות היקפי תחלואה גדולים בצה״ל ובמרחב האזרחי.

שורת ההנחיות למשרתי צה״ל במהלך יציאת המשרתים לחופשה

איסור יציאה מהבית במקרים הבאים:
* חל איסור על השתתפות בהתקהלות (שני אנשים ומעלה) בשטח סגור ופתוח.
* חל איסור על בני משפחה שאינה המשפחה הגרעינית.
* חל איסור על מפגש עם חברים או שכנים.
* חל איסור על השתתפות באירועים למעט מקרבה ראשונה.

צה״ל מתיר יציאה מהבית במקרים הבאים:
* יציאה לבתי כנסת – חובה על המשרת להתפלל בשטח פתוח בלבד.
* יציאה יחידנית מהבית, עד 500 מטר ממקום מהמגורים.
* פעילות גופנית במרחב האזרחי באופן יחידני בלבד.
* יציאה לצרכים חיונים הכרחיים – הצטיידות בתרופות, מזון, טיפול רפואי וכדומה.

הנחיות צה״ל בעת חזרה מחופשה

ביחידות סגורות:

כלל המשרתים הונחו לחזור עם ציוד אישי לשהייה של חודש לפחות.
החזרה לבסיסי צה״ל תותר רק בהיסעים צה״ליים בלבד, תחת הגבלת 30 משרתים לאוטובוס והקפדה מריבית על ריחוק חברתי ועטיית מסכה.
חל איסור על המשרתים להיעזר בתחבורה ציבורית לצורך הגעה לבסיס, למעט שימוש בתחבורה ציבורית עירונית בלבד על מנת להגיע למקום האסיפה שנקבעו מראש.

יחידות פתוחות:

יציאה וחזרה הביתה מבסיסי צה״ל הפתוחים, אושר שמשרתי צה״ל יכולים לנוע בתחבורה ציבורית בהתאם לפעילות המשק.
חל איסור על המשרתים לנוע ברכבות בימים א׳ ו- ה׳.

קרדיט: דובר צה"ל
עדכון חובה

כלל המשרתים מחוייבים לעדכן את מפקדיהם באופן מיידי אם חל שינוי במצבם הבריאותי או אחד מבני משפחתו החשוד כחולה או מאומת קורונה טרם חזרתו ליחידה.

רמ"ח המבצעים, אל״ם מורן עומר: "העיקרון המרכזי הנדרש מכל משרת צה״ל – צמצום ככל הניתן של המגע עם המרחב האזרחי".

היקפי התחלואה בצה״ל בקצב עליה משמעותית. רק אתמול פורסם שישנם כ-825 משרתים בשירות סדיר, קבע ועובדי צה״ל המאובחנים כחולים בקורונה. 13,154 נמצאים בבידוד.

השיא השלילי שנרשם בהיקפי התחלואה בצה״ל הוא ביום א'. צה״ל פרסם שישנם כ-845 שאובחנו כחולים בקורונה.

It is not Android