No Tag To Print

בנימין נתניהו, אבו מאזן
אסתר חיות. צילום: פלאש 90

חיות בגרמניה: "המוסדות המגנים על הדמוקרטיה לא יעמדו לנצח"

נשיאת העליון אסתר חיות אמרה את הדברים בכנס השנתי של "עמותת המשפטנים ישראל-גרמניה" בנירנברג. לדבריה, "השמירה על עקרון העצמאות ואי-התלות של השופטים – מאבני היסוד במשטר דמוקרטי"

נשיאת בית המשפט העליון השופטת אסתר חיות שולחת הבוקר רמז עבה למפלגות הימין ואומרת: "המוסדות המגנים על הדמוקרטיה לא יעמדו לנצח ולא יישרדו כל מתקפה". את הדברים אמרה חיות בכנס השנתי של עמותת המשפטנים ישראל- גרמניה המתקיים היום (שלישי) בנירנברג.

חיות אמרה את הדברים באולם 600 של היכל הצדק בנירנברג, שם, בשנות השלושים התקבלו חוקי נירנברג – חוקי הגזע של גרמניה הנאצית.

בנאומה שהתרכז בחשיבות "חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו", שטחה חיות את ההיסטוריה הגרמנית שלפני מלחמת העולם השנייה, וכיצד רתם השלטון הנאצי את מערכת המשפט על מנת להוציא לפועל את תורת הגזע.
" אן, ב-15.9.1935, הביא היטלר לאישור הרייכסטאג שני חוקי גזע – החוק להגנת הדם הגרמני והכבוד הגרמני וחוק אזרחות הרייך – אשר איפשרו רמיסה שיטתית ומאורגנת של כבוד האדם בשל מוצאו ושירתו את מכונת ההשמדה הנאצית" אמרה חיות.

את דבריה חתמה בשליחת מסר ישיר למפלגות הימין בישראל, שבמסגרת המשא ומתן הקואליציוני מבקשות להעמיד סעיפים אשר ירסנו את כוח הביקורת השיפוטית של בית המשפט העליון ויובילו להפרדה משמעותית יותר בין הרשות המחוקקת לרשות השופטת, בין היתר באמצעות פסקת ההתגברות.

"אחד הלקחים האוניברסליים אשר ראוי ללמוד מן האירועים ההיסטוריים שעליהם עמדתי הוא כי העצמאות השיפוטית ואי התלות של השופטים ברמה המוסדית וברמה האישית, הן אחת הערובות החשובות לכך שתישאר בידי הפרט כתובת לפנות אליה לצורך הגנה על זכויותיו" חתמה חיות את נאומה, "השמירה על עקרון העצמאות ואי התלות של השופטים היא, אפוא, מאבני היסוד בכל משטר דמוקרטי".

It is not Android