במסגרת הצעת החוק לשינוי חזקת הגיל ברך ישנו סעיף שקובע כי בעת קביעת המשמורת תילקח בחשבון איתנותם הכלכלית של ההורים  – ההורה העשיר או זה שמרוויח יותר יקבל עדיפות. רונית דרור מעמותת לצדכם סיפרה ל'היום הזה': "ההורה המיטיב הוא זה שצריך להיות ההורה המשמעותי".