מסירת שטחים לגורם זר- רק ברוב של 80 ח"כים. צילום: יונתן סינדל, פלאש 90
מסירת שטחים לגורם זר- רק ברוב של 80 ח"כים. צילום: יונתן סינדל, פלאש 90

ועדת החוקה חוק ומשפט אישרה היום (ג') לקריאות שנייה ושלישית את הצעת חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל (תיקון- רוב מיוחס) של חה"כ שולי מועלם רפאלי ואחרים. לפי הצעת החוק לעניין האיסור החוקתי על העברת שטחים מירושלים לגורם זר "יוקפאו" הגבולות הקיימים כיום והאיסור על העברת שטחים יחול על הגבולות הנוכחיים של העיר.

לכן, גם על שטחים שיוצאו מהעיר לאחר התיקון לחוק תחול הדרישה לרוב של 80 ח"כים כדי להעבירם לישות זרה למרות שלא יהיו עוד חלק מירושלים ועל שטחים שיצורפו לעיר לאחר התיקון לחוק לא תחול הדרישה לרוב של 80 כדי להעבירם לישות זרה.

בנוסף, הסעיף קובע שכלל השריון ישוריין בעצמו ברוב של 61 ח"כים. המשמעות היא כי יהיו שני "מסלולים" לשינוי האיסור על מסירת שטחים מירושלים- האחד באמצעות חו"י המתקבל ברוב של 80 ח"כים והשני על-ידי תיקון סעיף השריון עצמו ברוב של 61 ולאחר מכן תיקון של סעיף האיסור עצמו ברוב שייקבע בתיקון.

נוסיף כי חוק יסוד משאל עם ימשיך לחול. בנוסף, מוצע לבטל את הסעיף הקיים כיום בחוק היסוד שקובע את "שטח תחום ירושלים", כך שחוק היסוד לא יכלול התייחסות כלשהי להגדרת "תחום ירושלים" המוניציפלי, וניתן יהיה לערוך שינויים מוניציפליים בדומה לכל רשות מוניציפלית אחרת.

ח"כ מועלם-רפאלי אמרה בתום הדיון כי: "גם דברים ברורים צריכים להאמר – ירושלים היא בירת הנצח של מדינת ישראל. התיקון שעבר היום בחוק יסוד ירושלים ימנע כל היתכנות לחלוקת ירושלים ומסירת חלקים ממנה לזרים.

"כבר ראינו כיצד ראשי ממשלה קנו חברי כנסת כדי להגיע לרוב דחוק לקידום מהלכים דוגמת אוסלו ותכנית ההתנתקות. החוק ישמור על בירתה של ישראל מפני מהלכים מדיניים מפוקפקים".

אלירן טל
כתב בדסק המדיני של ערוץ 20