No Tag To Print

חולמים לבקר בסעודיה? בפעם הראשונה תוכלו לעשות זאת

לראשונה: שר הפנים דרעי יאשר היתר יציאה לישראלים המבקשים לבקר בסעודיה

שר הפנים, אריה דרעי, חתם לראשונה על צו המאפשר היתר יציאה של ישראלים לסעודיה, וזאת בהתאם לסמכותו לפי סעיף 7 לחוק הכניסה לישראל.

ההחלטה מתואמת עם גורמי הביטחון, עם משרד החוץ, המל״ל ועם שאר הגורמים הרלוונטיים, והיא תאפשר מתן היתר יציאה לסעודיה בשני מקרים:

יציאה לצורכי פולחן דתי בתקופת החאג׳ וקיום מצוות העומרה, וכן יציאה לצורכי השתתפות בפגישות עסקיות או לשם חיפוש השקעות לתקופה של עד 9 ימים. זאת בתנאי שהמבקש הסדיר את כניסתו לסעודיה ומחזיק בהזמנה מגורם רשמי.

במשרד הפנים מציינים כי מתן ההיתר לסעודיה מותנה בכך שאין מניעה ליציאת המבקש מכל גורם אחר.