שכירים או עצמאיים? צילום: Pixabay

על פי החוק, כל אזרח במדינת ישראל המשתכר למחייתו – חייב בהפרשת חלק מכספו לטובת קרן פנסיה חובה. החובה הזו חלה על המעסיק, והיא למעשה מגלמת אחוזים מסוימים מהשכר המופקדים לטובת העובד בקרן הפנסיה שלו, אותם יוכל לפרוע בכל עת, באופן עקרוני, אך מטרתם היא לשמש לעובד כקצבה חודשית מסודרת כשיסיים את עבודתו השוטפת ויצא לפנסיה. החל מינואר 2017 הורחב החוק והוא מחייב כעת גם עצמאים – שעד עתה לא היו מחויבים בו – להפריש פנסיה חובה מרווחיהם. מהי משמעות הפרשות לפנסיה חובה עבור שכירים ומהי עבור עצמאיים? הנה מדריך קצר.

פנסיה חובה עבור שכירים

כל עובד מגיל 21 וכל עובדת מגיל 20 זכאים, על פי החוק, להפרשות לטובת ביטוח פנסיוני. ההפרשות לביטוח הפנסיוני חלות על המעסיק, והעובד אינו רשאי לוותר עליהן. מנגד, מעסיק שלא יבצע את ההפרשות עבור עובדיו, צפוי להיקנס על ידי היחידה לאכיפת חוקי העבודה במשרד העבודה, וכן להיות חשוף לתביעות מצד העובד.

החל מחודש ינואר 2017, התעדכן שיעור ההפרשות לקרן הפנסיה, וכיום הוא עומד על 18.5% מהשכר הכולל, כש – 6% הם על חשבון העובד והיתר על חשבון המעסיק. עובדים בשירות המדינה, יחד עם זאת, זכאים לשיעור הפרשות גבוה ביותר. את ההפרשות מחשבים משכר הברוטו של העובד ולא הנטו, או לפי השכר הממוצע במשק – הסכום הנמוך מביניהם הוא הקובע לעניין החישוב. כל עובד זכאי לבחור את סוג הביטוח הפנסיוני בו הוא מעוניין, לפי קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל, ואליו יופרשו הכספים מדי חודש.

פנסיה חובה עבור עצמאים

כפי שהוזכר לעיל, עד שנת 2017 לא חויבו עצמאים להפריש כספים לקרן פנסיה כלל. בניסיון להשוות בין תנאי השכירים לבין תנאי העצמאים ולהעניק להם הזדמנות לקבל קצבה מסודרת בעת פרישתם, ליהנות מדמי אבטלה ועוד – מחייבת המדינה כל עצמאי להפריש אחוזים מסוימים מרווחיו לטובת חיסכון פנסיוני מסודר. על פי החוק החדש, כל עצמאי בטווח הגילאים 21-65 הפועל כעצמאי למעלה משישה חודשים – חייב להפקיד לחיסכון פנסיוני.

את חישוב גובה ההכנסות עורכים מתוך ההכנסה החייבת של העצמאי – הרווח, שהוא ההכנסות פחות ההוצאות המוכרות, באופן שנתי. יחד עם זאת, ההפקדות לפנסיה הן חודשיות בהתאם לחלוקה השנתית החייבת. סכום ההפקדה נקבע לפי מדרגת ההכנסה של העצמאי, בשני שלבים שונים: הראשון מתייחס להכנסה של עד 4,836 ש"ח (הפרשה של 4.45%), והשני מתייחס להכנסה של עד 9,906 ש"ח (הפרשה של 12.55%). אם הכנסתו של העצמאי גבוהה מהממוצע במשק (כפי שהוא מחושב בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) – לא חובה עליו החובה להפריש לפנסיה.

בין אם אתם עצמאים, שכירים או מה שביניהם – חובה עליכם לדאוג לעתידכם במגוון הערוצים שמציעה המדינה לעשות זאת. אם אנחנו לא נדאג לעצמנו – אף אחד לא ידאג לנו.