חברת ישראל, חברה בת של נפט וגז הנסחרת בבורסות לונדון ותל אביב המחזיקה ברשיונות הפיתוח למאגרים , חתמה אתמול (א') על (Memorandum of Understanding) עם חברת הממשלתית. בהתאם למזכר ההבנות, אנרג'יאן תבנה ותעביר לנתג"ז את המקטע המזרחי של תשתית הגז, הכולל מקטע ימי – במרחק כ-10 ק"מ מן החוף, ומקטע חופי.

ההסכם עם אנרג'יאן יביא לידי ביטוי את פרויקט "מאגרים" שנתג"ז מקדמת, בהתאם להחלטת הממשלה מאפריל 2017. המערכת תכלול תחנת קבלה ימית שתמוקם כ-10 ק"מ מערבית מחוף דור, צינור הולכת גז ימי שיונח על קרקעית הים, וכן תחנת קליטה יבשתית, שתפקידה מדידה, ויסות וחיבור למערכת ההולכה. המערכת תהיה מסוגלת להוליך עד כ-12BCM(סה"כ כ-1.6 מיליון מ"ק/שעה). כאמור, המאגר הראשון שיחובר למערכת יהיה כריש, אשר חברת אנרג'יאן מחזיקה ברשיון לפיתוחו.

בתמורה לכך, תשלם נתג"ז לאנרג'יאן סכום של כ-369 מלש"ח (כ-98 מיליון דולר אמריקאי), בהתאם לאבני דרך המסוכמות במסגרת מזכר ההבנות.

מסירת המקטע לנתג"ז תתרחש בסמוך לאחר תחילת הזרמת הגז ממאגר כריש, הצפויה בשנת 2021. לאחר מועד המסירה, האחריות התפעולית והתחזוקה של חלק זה יהיו בידי נתג"ז; חברת אנרג'יאן לא תישא בעלויות בגין שימוש עתידי במערכת. הצדדים מצפים לחתום על הסכם מפורט ברבעון הראשון של שנת 2019.


רוצים להישאר מעודכנים? הצטרפו לקבוצת וואטסאפ או טלגרם שלנו.