No Tag To Print

מסע הלוויה של איתמר בן גל. צילום: אהוד אמיתון/TPS

חאן אל אחמר 2? מבנים ייהרסו בצור באהר

בג"ץ דחה הבוקר עתירותיהם של תושבי צור באהר שבמזרח ירושלים, שבנו באופן בלתי חוקי בסמוך לגדר ההפרדה, תוך סיכון ביטחון תושבי מדינת ישראל. מנגד מנסים התושבים להפוך את פסק הדין ולייצר הזדהות עם המקום בדומה לחאן אל אחמר.

לפני כחודש הכריע בג"ץ כי עתירות תושבי צור באהר לבטל את צו ההריסה שהוצא על ידי צה"ל לבנייה הבלתי חוקית בצמוד לגדר, אשר מסכנת את בטחון המדינה, דינו להידחות. העותרים הגישו בקשה לדיון נוסף והבוקר זה נדחה על הסף ובכך הפך את פסק הדין המורה על הריסת הבתים לחלוט וסופי.

צו הריסה הוצא כבר בשנת 2011 לאחר שקבע בית המשפט כי "בעת בניית גדר הביטחון הבניה בקרבת הגדר ומרחב התפר הייתה מועטה. ואולם, לאחר הקמת הגדר החלה בניה בלתי חוקית באזור שהלכה והתגברה".

בעת שנבנתה הגדר בצור באהר, עתרו התושבים בבקשה להרחיק את הגדר בטענה כי התוואי יגרום לפגיעה במרקם החברתי של הכפר ולניתוק של רבים מתושבי הכפר ממשפחותיהם. בעקבות העתירה הוסכם על תוואי חלופי ולפיו הוסטה גדר הביטחון מאות מטרים לתוך שטחי A ו-B.

אך זה לא הספיק לעותרים שהמשיכו בבנייה בלתי חוקית והתקרבו לתוואי הגדר החלופי וחרף הוצאת הצו, נמשכו פעולות הבניה במקום.

עקב כך, ולנוכח עליה משמעותית בכמות האירועים הביטחוניים וחציית תוואי הגדר באזור הנדון המהווה נקודת תורפה למעבר בלתי חוקי משטחי איו"ש לישראל, החליטו גורמי הביטחון בשנת 2014 להגביר את האכיפה במרחב זה נגד הבניה הבלתי חוקית.

סך הכול הוצאו הודעות על כוונה להרוס 18 מבנים, 15 מהם היו מושא העתירות, כאשר חלקם מצויים בשטח C וחלקם בשטחי A ו- B. העותרים הגישו השגה למפקד הצבאי וטענו שהבניה אינה חורגת מהיתרי הבניה ומבניה סמוכה באזור, וכי אין בבניה כל סכנה ביטחונית. במקביל המשיכו חלקם בבניה הבלתי חוקית חרף הוראת הצו הארעי שניתן. עוד טענו העותרים כי הצו הוצא בחוסר סמכות משום שחלקו חל על שטחי A ו-B שהסמכות לגביהם מסורה לרשות הפלסטינית.

ביקור המשלחת האירופאית

האיחוד האירופי וארגוני השמאל הקיצוני נגד בג"ץ

בשבועות האחרונים הפך האזור למוקד עלייה לרגל של גורמים וארגונים המתנגדים למדינת ישראל, במטרה להפוך את פסק הדין, בדומה לסיפור חן אל אחמר;

תפילת יום שישי נערכה בהשתתפות פעילי פת"ח והמופתי של ירושלים, עכרמה סברי; משלחת של האיחוד האירופי ביקרה במקום וכן משלחת של ארגוני שמאל קיצוני, ולאחרונה גם ביקר במקום השר לענייני ירושלים ברשות הפלסטינית, פאדי אל הדמי.

"בתצהיר התשובה מטעם המשיבים נמסר כי באזור מושא העתירות חלה בשנים האחרונות עלייה ניכרת באירועי הפרות סדר ומעבר בלתי חוקי של תושבי האזור לישראל, ביניהם מפגעים שביצעו מעשי טרור בעורף המדינה" הודגש בפסק הדין. "כך, לפי הנתונים שנמסרו, בשנת 2016 היו למעלה מ- 170 אירועים ביטחוניים בסמוך לגדר הביטחון במרחב הנדון, כולל חדירות של מפגעים שביצעו מעשי טרור בשטחי המדינה. כן צוין כי במהלך השנים 2018-2017 התרחשו באזור זה מאות אירועים ביטחוניים חריגים ואלפי אירועי שב"חים (כניסה או ניסיון כניסה של שוהים בלתי חוקיים)".

"אנחנו מצפים ממשלת ישראל לפעול בנחישות ובמהירות לבצע את פסק הדין ובכך לאפשר לצה"ל ולמשטרת ישראל לבצע את משימתו ולמנוע מגורמי טרור לפעול במרחב" אמר היום מאור צמח יו"ר ארגון לך ירושלים הנלחם על ריבונות ישראלית במזרח ירושלים. "כפי שבג"צ אמר בהחלטתו: באזור מושא העתירות חלה בשנים האחרונות עלייה ניכרת באירועי הפח"ע ומעבר בלתי חוקי של תושבי האזור לישראל, ביניהם מפגעים שביצעו מעשי טרור בעורף המדינה ואת זה יש למנוע ומהר".

It is not Android