ירושלים
כניסת השבת: 16:45
יציאת השבת: 17:59

תל אביב
כניסת השבת: 16:59
יציאת השבת: 18:00

חיפה
כניסת השבת: 16:49
יציאת השבת: 17:59

חברון

כניסת שבת:17:04
יציאת שבת: 17:58

באר שבע
כניסת השבת: 17:03
יציאת השבת: 18:02

אילת

כניסת שבת:17:07
יציאת שבת: 18:01

אריאל
כניסת השבת: 16:50
יציאת השבת: 17:58

שבת שלום!
מערכת ערוץ 20

מערכת ערוץ 20