ירושלים
כניסת השבת: 18:21
יציאת השבת: 19:35

תל אביב
כניסת השבת: 18:37
יציאת השבת: 19:37

חיפה
כניסת השבת: 18:31
יציאת השבת: 19:36

חברון

כניסת שבת: 18:32
יציאת שבת: 19:34

באר שבע
כניסת השבת: 18:39
יציאת השבת: 19:37

אילת

כניסת שבת: 18:27
יציאת שבת: 19:33

אריאל
כניסת השבת: 18:27
יציאת השבת: 19:34

שבת שלום!
מערכת ערוץ 20

מערכת ערוץ 20