No Tag To Print

מרואן ברגותי פלאש 90

זמני כניסת השבת ויציאתה – שבת שלום מערוץ 20

פרשת במדבר -שתחול בתאריך כ”ח באייר התש”פ 22.5.20

כניסת שבת ירושלים

כניסת שבת: 18:59
צאת השבת: 20:16
רבנו תם: 20:51

כניסת שבת תל-אביב

כניסת שבת: 19:14
צאת השבת: 20:18
רבנו תם: 20:49

כניסת שבת חיפה

כניסת שבת: 19:07
צאת השבת: 20:20
רבנו תם: 20:52

כניסת שבת באר-שבע

כניסת שבת: 19:15
צאת השבת: 20:17
רבנו תם: 20:49

שבת שלום מערוץ 20 לכל עם ישראל!