ירושלים
כניסת השבת: 16:01
יציאת השבת: 17:21

תל אביב
כניסת השבת: 16:21
יציאת השבת: 17:23

חיפה
כניסת השבת: 16:10
יציאת השבת: 17:20

באר שבע
כניסת השבת: 16:23
יציאת השבת: 17:25

אילת

כניסת השבת: 16:16
יציאת השבת: 17:25

אריאל
כניסת השבת: 16:09
יציאת השבת: 17:19

שבת שלום!
מערכת ערוץ 20

מערכת ערוץ 20