ירושלים

כניסת החג: 17:47. יציאת החג: 19:02

תל אביב

כניסת החג: 18. :09יציאת החג: 19:04

חיפה

כניסת החג: 17:58. יציאת החג: 19:03

באר שבע

כניסת החג: 18:09. יציאת החג: 19:04

 אלדר ממן

אלדר ממן