מפלגת נעם חושפת את תוכנית המפלגה לשמירה על זהותה היהודית של המדינה. בתכנית המפורטת אשר הופצה בבתי הכנסת ברחבי הארץ פירטו בנעם את העקרונות אותם בכוונת המפלגה ליישם. המסמך מהווה גם את תכנית העבודה של נעם במה שאותו הם רואים כמשימה לאומית: חיזוק חוסנו הלאומי של העם היהודי ושמירתה של מדינת ישראל כמדינה יהודית. תכנית העבודה של נעם כוללת הקמת שני מטות פעולה ממשלתיים. האחד יפעל מתוך ראיה עתידית על מנת לחזק את רוח העם, רוח צה"ל ורוח מערכות השלטון ברוח יהודית וערכית. המטה השני, מג"ן הע"ם, יפעל לניטור ומיגור השפעת מדינות זרות וארגוני הקרן החדשה על המערכות השונות במדינת ישראל.

"מתוך הכרה שמתנהלת נגד מדינת ישראל ועם ישראל מלחמה תודעתית ע"י מדינות זרות המנסות להנדס מחדש את עולם המושגים הבסיסיים והנורמליים, נעם תדרוש שתי דרישות המשלימות זו את זו", כך פותחים בנעם את המסמך. "יוקם מטה גילוי ונטרול השפעות זרות על מדינת ישראל שיקרא "מג"ן הע"ם". וכמו כן יוקם במקביל מטה לחיזוק הערכים והמושגים הבסיסיים של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי".

מטה הערכים של המפלגה יעסוק במגוון פעולות חשובות, תודעתיות ומעשיות. בין פעולות המטה אותם מונה המפלגה ניתן למצוא את חיזוק ערך המשפחה והגברת הילודה. חיזוק תודעת הצביון היהודי של המדינה. חיזוק תודעת צה"ל כצבא יהודי מנצח. חיזוק תודעת האחיזה הבלתי מעורערת על כל מרחבי ארץ ישראל. חיזוק תודעת ירושלים המאוחדת כבירת ישראל הנצחית. חיזוק תודעת הרבנות הראשית ישראל כסמכות היהודית הדתית העליונה במדינת ישראל.

תפקידו של המטה השני מורכב מעט יותר, והוא ידרוש פעילות מודיעינית ומבצעית של אנשי מקצוע ויוצאי יחידות מובחרות. כך על פי התכנית שערכו בנעם. מטרתו של המטה שיקרא כאמור 'מגן העם' הנה למנוע מגורמים זרים ואנטי ישראליים לחדור למערכות במדינת ישראל במטרה להשפיע על התודעה, לשנות ערכים ולפגוע בחוסן הלאומי. לצורך השגת המטרה המטה יפעל לחשיפת וניטור כל המעורבויות הזרות הקיימות כיום במערכות השונות וימנע מעורבויות עתידיות כאלה.

על פי התכנית הערוכה לפרטים, המטה יפעל כיחידת סמך בתוך משרד ראש הממשלה כאשר עליו יופקד שר ללא תיק במשרד רה"מ זאת כאשר השר יהיה חבר הקבינט המדיני בטחוני. כמו כן המטה יפעל בשיתוף פעולה עם גורמי הבטחון והמודיעין וביניהם צה"ל השב"כ והמוסד.

בנעם חשפו במהלך החודשים מגוון קשרים בין ארגונים ותנועות זרות לבין משרדי ממשלה שונים ובראשם משרד החינוך. לדוגמא, על פי נתוני נעם מאות מנהלים עברו הכשרות מיוחדות של הקרן החדשה.

על מנת לזהות את כלל המוקדים בהם נגעו הארגונים יופעלו מומחי ניתוח מידע ומומחי איתור מידע, ומודיעין, בין היתר מקרב יוצאי יחידות קרביות שיבדקו באופן שיטתי ומקיף את כל רשת המעורבות של ממשלות וזרות ושל בעלי הון אנטי ישראלים. תפקידם של בעלי המקצוע יהיה להצביע על כל מעורבות שכזו במימון או הפעלה או שיתוף פעולה של ארגונים הפועלים בישראל.

במפלגה ידרשו להקנות למטה סמכויות נרחבות על מנת שלא לאפשר חדירה של כל אותם גורמים הפועלים נגד ערכי מדינת ישראל ופוגעים באינטרס הישראלי. זאת בין השאר על ידי חוק שימנע מארגונים הנתמכים על ידי הקרן לגשת למכרזי משרד החינוך והבטחון וכן חוק שימנע מימון לימודי בכירים על ידי קרנות וגופים פרטיים.

בנוסף להקמת המטות הלאומיים במסמך מפורטות תכניות המפלגה בנושאי שמירה וחיזוק יסודות הזהות היהודית במדינה. למשל בנושא המשפחה יטפלו, בין היתר, על ידי הקמת וועדה ייעודית בכנסת שתעלה את הנושא לסדר היום, ועל ידי הוצאת תכני ארגוני הגאווה ממערכת החינוך בעזרת עבודת המטה הלאומי מג"ן הע"ם, כאמור.

בנושאי התיישבות נעם מבטיחה כי תחזק את ההתיישבות בכל רחבי הארץ ותתמוך בעידוד עלייה. כמו כן, מפורט בתכנית גם שלל פעולות שתקדם מפלגת נעם ביחס לחיזוק רוח הניצחון בצה"ל.
נושאים נוספים הם שמירת השבת במרחב הציבורי, הוצאת התערבות ממשלות זרות וארגוני הקרן החדשה ממשרד החינוך וחיזוק סמכות הרבנות הראשית בנושאי הכותל והגיור. כלל התכנית מפורטת כאמור ותונח לעיון הציבור בבתי כנסת רבים בארץ לקראת השבת הקרובה.

אלדר ממן

אלדר ממן:עוד באותו נושא